Data publikacji: 23.12.2022

Sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski

ING Bank Śląski to jeden z najpopularniejszych banków w Polsce. Bank jest chętnie wybierany zarówno przez klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje związane z bankiem oraz zastanawiamy się, czy w przypadku ING możliwe jest skorzystanie z popularnej ostatnio sankcji kredytu darmowego.

ING – podstawowe informacje

Historia ING sięga okolic 1990 roku. Chwilę przed zmianą ustroju w kraju powstał Bank Śląski, który został wyodrębniony z NBP jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, który jest protoplastą dzisiejszego ING Bank Śląski S.A. We wczesnych latach 90 Bank Śląski został sprywatyzowany i jego właścicielem został ING Bank N.V.

Formalnie ING to:

Nazwa rejestrowa: ING Bank Śląski S.A.

Adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

NIP: 634-013-54-75

REGON: 271514909

KRS: 0000005459

Kapitał Zakładowy: 130 100 000 zł

Obecnie bank ING Bank Śląski S.A. kojarzony jest z obsługą klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Zgodnie z dostępnymi informacjami przedstawionymi przez ING, bank:

 • obsługuje 4 400 000 klientów detalicznych,
 • świadczy usługi dla 518 000 klientów korporacyjnych,
 • to 244 placówki bankowe,
 • posiada 4 178 bankomatów,

W materiałach reklamowych bank chętnie korzysta z wizerunku znanego i cenionego aktora filmowego i telewizyjnego, reżysera Marka Kondrata. Aktor już niemal 15 lat reklamuje bank, jego ofertę i produkty. W wywiadach aktor żartobliwie określa się jako “etatowy pracownik banku”.

Bank ING Bank Śląski jako instytucja zaufania publicznego

Banki, w tym ING Bank Śląski, to instytucje zaufania publicznego, która muszą kierować się przepisami prawa, dobrem swoich klientów oraz dbałością o stabilność systemu finansowego. Banki to instytucje, na które ustawodawca nałożył szereg wymagań i obowiązków, których bank musi bezwzględnie przestrzegać, aby móc prowadzić swoją działalność gospodarczą.

Przez znaczną część czasu swojej działalności, banki w większości spełniają swoją funkcję na rynku finansowym. Zdarzają się jednak sytuacje, w których banki naruszają zbiorowe interesy konsumentów lub stosują niedozwolone zapisy w swoich umowach z konsumentami.

ING Bank Śląski – naruszenia stwierdzone przez UOKIK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to specjalnie powołana instytucja, której zadaniem jest monitorowanie relacji pomiędzy podmiotami operującymi na rynku, ochrona konsumentów oraz przeciwdziałanie praktykom monopolowym. UOKIK wielokrotnie podejmował się czynności sprawdzających w stosunku do działalności ING Bank Śląski S.A. W wielu wypadkach Prezes UOKIK stwierdził naruszenie zbiorowego interesu konsumentów lub stosowanie praktyk lub zapisów niedozwolonych.

Poniżej przykładowe decyzje prezesa UOKIK:

 • decyzja DOZIK-2/2022, z dnia 27 stycznia 2022 roku, w której stwierdzone zostaje, że postanowienia ze wzorca umowy “Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych” są niedozwolone.
 • decyzja DOZIK-16/2021, z dnia 30 grudnia 2021 r., w której stwierdzono zbiorowe naruszenie interesów konsumentów polegające na “(…) niedostarczaniu konsumentom informacji o możliwości oraz zasadach dokonywania za pomocą kart płatniczych tzw. transakcji zbliżeniowych, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku (…)”
 • decyzja RBG – 10/2018, z dnia 8 sierpnia 2018 r, w której stwierdzono naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez działanie banku, polegające na nie przekazywaniu klientom na trwałych nośnikach, a jedynie za pośrednictwem systemów informatycznych banku.
 • decyzja DDK-21/2015, z dnia 28 grudnia 2015 r, zgodnie z którą bank ma zakończyć stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Bank naruszył interesy konsumentów nie uwzględniając występowanie ujemnej stawki LIBOR.
 • decyzja nr 4/2012, z dnia 31 grudnia 2012 r., reklamując przelewy jako bezpłatne, gdy zgodnie z “Tabelą opłat i prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna”, niektóre z przelewów obarczone były dodatkowymi opłatami.

Poza naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, zdarzyło się, że w swoich umowach ING Bank Śląski stosował klauzule, które zostały uznane za niedozwolone. Naruszenie dotyczy punktu 23 wzorca umowy o nazwie „Ogólne warunki udzielania i spłaty kredytów na zakup pojazdów dla klientów indywidualnych w ING Banku Śląskim S.A.”, w którym jego brzmienie w części uznano za niedozwolone i zakazano sformułowania „w szczególności”.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych i banków. W przypadku, gdy firmy oferujące pożyczki i kredyty stosują w swojej pracy działania niekorzystne dla klientów, łamiąc przy tym zapisy ustawy o kredycie konsumenckim, klienci takich firm mogą starać się o “zmianę” warunków umowy odwołując się do sankcji kredytu darmowego.

Oznacza to, że klient nie będzie zobowiązany do spłaty kredytu wraz z prowizją, odsetkami i innymi kosztami, tylko będzie zobowiązany do zwrócenia długu w takiej wysokości, jaką otrzymał od instytucji finansowej. Lista warunków, która pozwala na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest niezwykle szeroka. Najczęstszymi powodami do zastosowania sankcji kredytu darmowego są:

 • umowa o kredyt lub pożyczkę nie została zawarta na piśmie,
 • w umowie brakuje istotnych informacji na temat warunków pożyczki lub kredytu. Najczęściej brakuje informacji o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania.
 • w umowie brakuje informacji na temat harmonogramu spłaty kredytu,
 • nie jest określony rodzaj kredytu,
 • umowa nie jest nazwana,
 • brak informacji o kosztach, które musi ponieść konsument,
 • brak informacji o możliwościach przedterminowej spłaty,

Okazuje się, że sankcja kredytu darmowego w ING również jest możliwa.

Sankcja kredytu darmowego w ING

ING, z uwagi na szeroką ofertę oraz wieloletnią działalność na rynku, zawarł już prawdopodobnie miliony umów kredytowych. Umowy na ten sam produkt kredytowy często zawierane są na nieco innych warunkach w zależności od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klientów, jak również z uwagi na różne wewnętrzne procedury banku, które zmieniają się wraz z upływającym czasem oraz sytuacją na rynku.

Z uwagi na powyższe trudno jednoznacznie wskazać, które konkretnie umowy z danego okresu kwalifikują się bezwzględnie do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. W celu sprawdzenia, czy umowa dopuszcza taką możliwość, warto skontaktować się ze specjalistami, którzy przeanalizują obecne umowy kredytowe i wskażą najlepsze możliwe rozwiązanie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl