Data publikacji: 05.06.2023

Hipoteka przymusowa – kiedy powstaje takie obciążenie?

Ustanowienie hipoteki najczęściej kojarzy się z dobrowolną decyzją kredytobiorcy, którym może być zarówno konsument jak i przedsiębiorca. Poprzez zgodę na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość, klient banku uzyskuje dostęp do tańszego finansowania albo może nabyć dom, lokal lub działkę. W takim przypadku, mamy do czynienia z hipoteką umowną, której ustanowienie jest rezultatem dobrowolnie zawieranej umowy. Warto jednak mieć świadomość, że obowiązujące przepisy pozwalają również na zastosowanie hipoteki przymusowej. Zgodnie ze swoją nazwą powstaje ona bez konieczności wyrażenia zgody przez właściciela obciążanej nieruchomości. Hipoteka przymusowa to rozwiązanie dość często stosowane przez organy administracji publicznej w celu dochodzenia swoich należności wynikających na przykład z niezapłaconych podatków. Właśnie dlatego postanowiliśmy przedstawić podstawowe informacje na temat takiego przymusowego rodzaju hipoteki.  

Każda hipoteka przymusowa ułatwia dochodzenie należności …

Popularność hipoteki przymusowej sugeruje, że jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia wierzyciela. Faktycznie, taka przymusowa hipoteka (podobnie zresztą jak jej umowny odpowiednik) mocno ułatwia dochodzenie należności. Chodzi o to, że wierzyciel hipoteczny posiada pierwszeństwo przed pozostałymi wierzycielami w razie postępowania egzekucyjnego i licytacji majątku nieruchomego dłużnika. Artykuł 1025 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że kwota uzyskana z egzekucji zaspokaja należności wierzycieli hipotecznych w kolejności piątej. Wcześniej pokrywane są przede wszystkim same koszty egzekucyjne, należności wynikające z alimentów oraz zobowiązania przedsiębiorcy względem jego pracowników.

Lektura ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147) potwierdza natomiast, że hipoteka przymusowa ma wiele wspólnych cech ze standardową hipoteką umowną. Obydwa rodzaje hipoteki posiadają charakter akcesoryjny, co oznacza, że nie mogą funkcjonować bez zabezpieczanego roszczenia. Hipoteka przymusowa (tak samo jak umowna) wygasa razem z zabezpieczanym zobowiązaniem. Kolejną ważną kwestią jest konstytutywny charakter wpisu hipoteki w księgach wieczystych. W przeciwieństwie na przykład do prawa własności działki, hipoteka (w tym hipoteka przymusowa) zaczyna istnieć dopiero po dokonaniu wpisu do księgi wieczystej.

Brak przedawnienia dodatkowo zwiększa skuteczność hipoteki 

Warto też wspomnieć o artykule 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ten przepis wskazuje, że wierzyciel hipoteczny może domagać się zaspokojenia z obciążonej nieruchomości (poza odsetkami) nawet jeśli wierzytelność uległa przedawnieniu. Zasada określona przez art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece obejmuje również hipotekę przymusową, co potwierdza doktryna (zobacz na przykład: T. Czech [w:] Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. Tom II. Hipoteka, Warszawa 2022, art. 77). Brak przedawnienia hipoteki (w tym przymusowej) znajduje też zastosowanie do innych niż nieruchomości przedmiotów zabezpieczenia, czyli do użytkowania wieczystego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Hipoteka przymusowa: decyzja o jej użyciu zależy od wierzyciela 

Wcześniej wspomnieliśmy, że hipoteka przymusowa to rozwiązanie często stosowane przez organy administracji publicznej. Warto jednak wiedzieć, że ten rodzaj hipoteki mogą równie dobrze wykorzystywać pozostali wierzyciele. Artykuł 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wskazuje, że hipoteka przymusowa jest ustanawiana na wniosek wierzyciela, którego wierzytelność stwierdzono tytułem wykonawczym określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym. Mowa o tytule egzekucyjnym z sądową klauzulą wykonalności. Najczęściej chodzi o prawomocny wyrok sądowy. Ponadto hipoteka przymusowa może zostać ustanowiona na podstawie:

  • postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia
  • postanowienia prokuratora
  • decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów (nieostateczny charakter decyzji nie ma tutaj znaczenia)
  • zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • dokumentu zabezpieczenia określonego przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Niewątpliwym atutem hipoteki przymusowej jest fakt, że obejmuje ona wszystkie nieruchomości dłużnika. Nie mogą to być jednak nieruchomości należące do Skarbu Państwa (poza wyjątkami ustawowymi). Dokument stanowiący podstawę wpisu hipoteki przymusowej zwykle określa jej wartość. Wierzyciel nie może domagać się ustanowienia hipoteki na większą kwotę.

 

Ekspert prawny wyjaśni jak ustanowić hipotekę przymusową 

Organy administracji publicznej stosujące chętnie hipotekę przymusową nie potrzebują oczywiście pomocy w zakresie wykorzystania takiego zabezpieczenia. Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku pozostałych wierzycieli. Chodzi przede wszystkim o przedsiębiorców, którzy znacznie częściej niż konsumenci posiadają wierzytelności wymagające zastosowania hipoteki przymusowej. W praktyce okazuje się, że wierzyciele dość często potrzebują informacji o zasadach, na jakich funkcjonuje hipoteka przymusowa. W takiej sytuacji bardzo użyteczna okazuje się pomoc eksperta prawnego.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl