Bankructwo firmy – Kiedy można ogłosić i jak się zabezpieczyć?

Każda, nawet najlepiej prosperująca firma, obarczona jest ryzykiem upadłości. Jest to szczególnie widoczne w czasach, kiedy pandemia koronawirusa wyniszcza gospodarkę. Wiele firm, które doskonale radziły sobie na rynku i osiągały wysokie przychody, było zmuszonych do ogłoszenia bankructwa. No właśnie – na czym dokładnie polega bankructwo firmy? Jak je ogłosić? Poznaj odpowiedź na te pytania – przy okazji dowiesz się również, w jaki sposób restrukturyzacja firmy może być sposobem na uchronienie jej przed bankructwem. 

Bankructwo firmy – na czym polega? 

Zacznijmy od tego, czym dokładnie jest bankructwo i w jakich sytuacjach możemy używać tego terminu. Otóż bankructwo to po prostu upadłość przedsiębiorstwa, które nie jest w stanie dłużej funkcjonować. Dochodzi do niego w sytuacji, gdy firma przestaje być wypłacalna względem swoich wierzycieli. 

Ogłoszenie bankructwa firmy może nastąpić w sytuacji, gdy co najmniej od trzech miesięcy nie posiada ona środków wystarczających do regulowania zobowiązań względem wierzycieli. Muszą to być trzy miesiące, które minęły od dnia terminu spłaty zobowiązania. Bankructwo firmy może zostać ogłoszone również w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. 

Kiedy można ogłosić upadłość? 

Bankructwo firmy to krok ostateczny, przed którego podjęciem wykorzystane mogą zostać różnego rodzaju sposoby na pomoc firmie – na przykład restrukturyzacja. Aby móc ubiegać się o upadłość firmy, należy spełnić kilka warunków:

 • przedsiębiorca przestaje być wypłacalny, a zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wtedy, gdy wykonuje je na bieżąco,
 • zaniechanie realizowania opłat trwa dłużej niż trzy miesiące – licząc od dnia spłaty zobowiązań, 
 • firma musi posiadać co najmniej dwóch wierzycieli, 
 • suma niewykonanych zobowiązań musi przekraczać 10% wartości bilansowej jego przedsiębiorstwa. 

W niektórych sytuacjach warunki te nie muszą zostać spełnione, aby firma mogła ogłosić upadłość. Sąd może ogłosić upadłość również w sytuacji, gdy niewypłacalność dłużnika posiada charakter trwały lub w sytuacji, gdy wierzyciele ponieśliby negatywne skutki odrzucenia wniosku.

Jak ogłosić bankructwo przedsiębiorstwa? 

Najważniejsza informacja jest taka, że upadłość firmy może ogłosić zarówno przedsiębiorca, jak i jego wierzyciele. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość najpóźniej 30 dnia od dnia, w którym nastąpiła podstawa prawna do ogłoszenia bankructwa firmy. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Oddziale Gospodarczym odpowiedniego Sądu Rejonowego. Należy także wybrać odpowiedni rodzaj upadłości firmy.

Uwaga: złożenie takiego wniosku nie jest równoznaczne z ogłoszeniem bankructwa firmy! Po jego złożeniu rozpocznie się specjalna procedura upadłościowa, która może trwać nawet kilka tygodni – a często dłużej. W czasie procedury na przedsiębiorcę mogą zostać nałożone obowiązki, które będzie musiał wypełnić. 

Kolejna ważna informacja jest taka, że Sąd może umorzyć pewne zobowiązania przedsiębiorcy pod warunkiem, że nastąpiły one na skutek czynników, niezależnych od niego – na przykład klęski żywiołowej. 

Jak zmniejszyć zadłużenie firmy nawet o 50%?

Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu bankructwa firmy warto skorzystać z różnych form pomocy, dostępnych dla przedsiębiorców. Jedną z nich może być restrukturyzacja. Jest to specjalny rodzaj postępowania sądowego, którego głównym celem jest poprawa ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzony jest szereg działań, które mają na celu także zadbanie o interesy wierzycieli. 

Należy podkreślić, że restrukturyzacja pozwala na zmniejszenie zadłużenia nawet o 50%. Obecnie istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej procedury restrukturyzacji, która dostępna jest od czerwca 2020 roku w ramach Tarczy 4.0. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorca może liczyć na obniżenie miesięcznych rat za zobowiązania, znaczącą redukcję zadłużenia, a także na skuteczną ochronę przeciwegzekucyjną. W przypadku, gdy firma posiada wielu wierzycieli, przedsiębiorca będzie mógł spłacać tylko jedną ratę. 

To idealne rozwiązanie dla firm, które są zagrożone bankructwem. Warto z niego skorzystać – szczególnie, że przepisy dotyczące restrukturyzacji, są obecnie bardzo przyjazne dla przedsiębiorców, zagrożonych upadłością. 

Kto może ubiegać się o restrukturyzację? 

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z restrukturyzacji, ale nie jesteś pewien, czy takie rozwiązanie będzie dostępne dla Twojej firmy? O restrukturyzację mogą ubiegać się: 

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
 • osoby prowadzę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, 
 • wspólnicy  spółek partnerskich, 
 • osoby będące wspólnikiem  osobowym spółki handlowej, który ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. 

HelpHero – uzyskaj profesjonalną pomoc i zabezpiecz się przed bankructwem swojej firmy 

HelpHero oferuje profesjonalną pomoc podczas całego procesu restrukturyzacji firmy. Dołącz do grona przedsiębiorców, którym udało się uniknąć bankructwa firmy – właśnie dzięki postępowaniu restrukturyzacyjnemu! Skontaktuj się z nami, a jak najszybciej przeanalizujemy sytuację Twojej firmy i wybierzemy optymalne rozwiązanie. Jeśli zakwalifikujesz się do postępowania restrukturyzacyjnego, złożymy w Twoim imieniu wniosek i zadbamy o wszystkie formalności – tak, aby już niebawem Twoja firma znowu mogła prosperować! 

Upadłość firmy – Czym jest i jak się przed nią ochronić?

Zakładając firmę, większość osób wyobraża sobie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, które będzie rozwijało się przez wiele kolejnych lat. Niestety, zdarzają się przypadki – czasem niezależne od przedsiębiorcy, jak na przykład pandemia koronawirusa – kiedy sytuacja gospodarcza jest na tyle niesprzyjająca, że dalsze prowadzenie firmy staje się niemożliwe. Wtedy w głowie zaczyna pojawiać się myśl o upadłości, Najczęściej powodem bankructwa firm jest problem z wypłacalnością. U Ciebie również pojawiły się kłopoty z opłacaniem wierzytelności? Zanim podejmiesz decyzję o upadłości firmy, koniecznie skorzystaj ze wszystkich sposobów jej ratowania – a najlepszym z nich z pewnością jest restrukturyzacja firmy. 

Upadłość firmy – co oznacza w praktyce?

Upadłość firmy to po prostu jej bankructwo. Termin ten oznacza sytuację, kiedy firma przestaje być wypłacalna względem swoich wierzycieli. Innymi słowy, w firmowej kasie zaczyna brakować środków na to, aby radzić sobie z bieżącymi zobowiązaniami finansowymi. Najczęściej upadłość kojarzona jest ze średnimi i dużymi firmami, choć jednoosobowe firmy również mogą ogłosić upadłość. 

Oczywiście ogłoszenie upadłości firmy jest krokiem ostatecznym. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu bankructwa z reguły podejmowane są różnego rodzaju kroki, które mają uchronić firmę przed bankructwem. Może to być redukcja działów, reorganizacja sposobu działania firmy czy podzielenie na mniejsze podmioty. 

W jakich sytuacjach firma może ogłosić upadłość?

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, upadłość firmy może zostać ogłoszona w sytuacji, gdy dłużnik staje się niewypłacalny. Niemniej jednak spełnione muszą zostać odpowiednie warunki. 

Po pierwsze, firma musi posiadać co najmniej dwóch wierzycieli. Po drugie, problemy z opłacaniem wierzytelności muszą trwać co najmniej od trzech miesięcy – licząc od terminu spłaty. Po trzecie, suma niewykonanych zobowiązań musi przekraczać 10% wartości bilansowej jego przedsiębiorstwa. 

Jak ogłosić upadłość? 

Przede wszystkim przedsiębiorca musi mieć świadomość, że zgłoszenie wniosku o upadłość to tylko początek drogi. Sam wniosek nie oznacza, że firma ogłosiła bankructwo. Na początku musi odbyć się specjalne postępowanie, które może trwać nawet kilka miesięcy. Dopiero po przeanalizowaniu sytuacji Sąd może ogłosić upadłość firmy. 

Wniosek o upadłość firmy należy złożyć w Oddziale Gospodarczym odpowiedniego Sądu Rejonowego. Trzeba to zrobić najpóźniej 30 dnia od dnia, w którym nastąpiła podstawa prawna do ogłoszenia bankructwa firmy. Należy też wskazać właściwy rodzaj upadłości przedsiębiorstwa.

Jak uchronić firmę przed upadłością?

W bardzo dużej ilości przypadków dobrym wyjściem w trudnej sytuacji biznesowej jest restrukturyzacja firmy. Jak wspomnieliśmy na początku, w większości przypadków powodem, dla którego firma zmuszona jest do ogłoszenia upadłości, są problemy z opłacaniem wierzytelności. Restrukturyzacja może pozwolić na zmniejszenie zadłużenia firmy nawet do 50%, dzięki czemu sytuacja przedsiębiorstwa może ulec znaczącej poprawie. 

Obecnie istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej procedury restrukturyzacji, która dostępna jest od czerwca 2020 roku w ramach Tarczy 4.0. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, które zagrożone są bankructwem. 

Kto może się o nią ubiegać?

To podstawowe pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, o restrukturyzację mogą ubiegać się: 

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, 
 • osoby, które prowadzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • osoby prowadzące spółkę akcyjną, 
 • wspólnicy  spółek partnerskich, 
 • wspólnicy osobowi spółki handlowej, którzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. 

W związku z pandemią koronawirusa wielu przedsiębiorców znalazło się w szczególnie trudnej sytuacji. Ty również należysz do tego grona i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z restrukturyzacji? Prawdopodobnie istnieje taka możliwość, jeśli należysz do którejś z wymienionych grup przedsiębiorców. 

Szereg korzyści dla przedsiębiorstwa

Jakie są największe korzyści dla firm, które zdecydowały się na restrukturyzację? Oto najważniejsze z nich:

 • redukcja zobowiązań nawet do 50% – a w niektórych przypadkach nawet więcej, 
 • obniżenie miesięcznych rat dla takich, które będą łatwiejsze do spłacania, 
 • skuteczna ochrona przeciwegzekucyjna, dająca większe poczucie bezpieczeństwa, 
 • konieczność płacenia tylko jednej raty miesięcznie dla wszystkich wierzycieli. 

Największą korzyścią jest oczywiście uchronienie firmy przed koniecznością ogłoszenia upadłości firmy! 

HelpHero – ochronimy Twoją firmę przed upadłością 

Chciałbyś ubiegać się o restrukturyzację, ale nie masz pewności, jak się do tego zabrać? HelpHero to Ekspert Pośrednictwa Prawnego, który oferuje kompleksową pomoc w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw – również tych, które są zagrożone upadłością. Nie czekaj – skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, a czym prędzej zaczniemy działać! 

 

Rodzaje upadłości przedsiębiorstw

Choć programy pomocowe, oferowane przez rząd w ramach wsparcia dla firm w walce ze skutkami pandemii COVID-19, przyniosły dobre rezultaty, wiele firm znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Pandemia pogłębiła problem niewypłacalności firm, a wiele z nich stanęło na skraju bankructwa. Twoja firma również znalazła się w bardzo skomplikowanej sytuacji i zaczynasz zastanawiać się nad ogłoszeniem upadłości? Dowiedz się, jakie są rodzaje upadłości przedsiębiorstw. 

Czym jest upadłość?

Upadłość, czyli bankructwo, to sytuacja, kiedy w której firma ma poważne problemy z wypłacalnością. Gdy w firmowej kasie zaczyna brakować środków na pokrycie bieżących zobowiązań, jak płacenie kontrahentom za dostawę towarów czy wykonanie usług, a nawet na pensje dla pracowników, to firma przestaje być wypłacalna. Upadłość jest procedurą, która rozpoczynana jest w przypadku niewypłacalności dłużnika względem wierzycieli. Celem postępowania upadłościowego jest wspólne dochodzenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli. 

Rodzaje upadłości przedsiębiorstw 

W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje upadłości przedsiębiorstw:

 • upadłość likwidacyjna, 
 • upadłość układowa. 

Przed ogłoszeniem upadłości firmy warto dowiedzieć się, na czym dokładnie polegają te dwa rodzaje upadłości. 

Upadłość likwidacyjna

O upadłości likwidacyjnej możemy mówić w sytuacji, gdy zaspokojenie roszczeń wierzycieli danego przedsiębiorstwa jest możliwe dzięki sprzedaży majątku niewypłacalnej firmy W tym przypadku konieczne jest powołanie syndyka, który zarządza majątkiem upadłego, a następnie doprowadza do końca cały proces likwidacji przedsiębiorstwa. Syndyk sprzedaje ruchomości i nieruchomości, należące do firmy. Uzyskane fundusze masy upadłości są dzielone między wierzycieli na podstawie wcześniej przygotowanego planu podziału Przedsiębiorca jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania majątkiem. 

Upadłość układowa 

Postępowanie upadłościowe układowe (z możliwością zawarcia układu) prowadzi się, gdy przedsiębiorca lub jego wierzyciele zainteresowani są tym, aby firma w dalszym ciągu mogła działać. Przedsiębiorca zawiera tutaj specjalny układ z wierzycielami. Po orzeczeniu przez sąd upadłości firmy z możliwością zawarcia układu, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia sposobów restrukturyzacji zobowiązań oraz do ich uzasadnienia. Masą upadłości zarządza przedsiębiorca, jednak robi to pod nadzorem sądowym. 

Jak ochronić firmę przed bankructwem? 

Restrukturyzacja firmy może być najlepszym sposobem na uratowanie jej przed upadłością. Kiedy pojawiają się problemy z wypłacalnością, a lista wierzycieli się wydłuża, przedsiębiorca powinien zacząć działać jak najszybciej. Obecnie coraz więcej firm znajduje się w trudnej sytuacji, dlatego od czerwca 2020 roku firmy mogą zdecydować się na specjalne uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które dostępne jest w ramach Tarczy 4.0. 

Co może zyskać przedsiębiorca, który zdecydował się na restrukturyzację? 

 • uchronienie firmy przed bankructwem, 
 • redukcję zobowiązań wobec wierzycieli nawet o 50%, 
 • pełną ochronę przeciwegzekucyjną, 
 • możliwość opłacania tylko jednej raty miesięcznie dla wszystkich wierzycieli, a nie osobnej raty dla każdej z nich.

Restrukturyzacja to doskonała alternatywa dla ogłoszenia upadłości. Warto zdecydować się na takie rozwiązanie, ponieważ w wielu przypadkach może ono pozwolić na uniknięcie bankructwa. 

HelpHero – profesjonalna pomoc w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Czujesz, że restrukturyzacja może być dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy, ale nie wiesz, jak rozpocząć takie postępowanie? HelpHero to Ekspert Pośrednictwa Prawnego, który oferuje profesjonalne wsparcie dla firm na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. Skontaktuj się z nami i opowiedz o sytuacji swojej firmy, a my doradzimy Ci, czy restrukturyzacja jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. A kiedy uznamy, że tak, a Ty zdecydujesz się na współpracę, czym prędzej zaczniemy działać – tak, aby już niebawem Twoje przedsiębiorstwo mogło zacząć znowu dobrze prosperować. 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.