Data publikacji: 29.07.2023

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, na które decyduje się coraz więcej osób. Zaledwie w pierwszej połowie 2023 roku polskie sądy ogłosiły ponad 10 tysięcy upadłości konsumenckich. Prawdopodobieństwo, że w tym roku w Polsce padnie historyczny rekord, jeśli chodzi o liczbę upadłości, jest bardzo wysokie. Jeśli Ty również rozważasz skorzystanie z takiego rozwiązania, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem.

Upadłość konsumencka – co to jest?

Zastanawiasz się, co to jest upadłość konsumencka? Nie masz pewności, na czym polega takie rozwiązanie? Upadłość konsumencka to procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym, które znalazły się w poważnych trudnościach finansowych, rozwiązanie ich problemów poprzez restrukturyzację zadłużenia lub (w niektórych przypadkach) całkowite umorzenie długów. Jest to forma ochrony dla osób, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Upadłość konsumencka daje tym osobom szansę na nowy początek i odzyskanie stabilności finansowej.

Upadłość konsumencka – co zmieniło się w ostatnim czasie?

Zanim przejdziemy do dalszej części, w której dowiesz się wszystkiego na temat upadłości konsumenckiej, krótko opiszemy, co zmieniło się w ostatnich latach. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a przepisy zmieniają się na korzyść dłużników.

 • Osoba chcąca ogłosić upadłość nie musi już podawać powodów niewypłacalności. Bankructwo ogłosić mogą także osoby, które doprowadziły do zadłużenia z premedytacją, na przykład na skutek celowych zaniedbań – dotychczas na upadłość mogły zdecydować się tylko te osoby, u których trudna sytuacja finansowa była efektem na przykład choroby. Zmiana ta spotkała się z dobrymi opiniami.
 • Całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku – nadal jednak należy mieć świadomość, że sądy niezwykle rzadko decydują się na umorzenie długów, również częściowe. Prawdopodobne jest, że osoba ogłaszająca upadłość będzie zobowiązana do tego, aby spłacić swoje długi, jednak w taki sposób, aby było to dla niej możliwe do wykonania.
 • Wniosek o upadłość konsumencką mogą teraz złożyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób prowadzących JDG. W trudnej sytuacji finansowej nie trzeba już poddawać się skomplikowanym procedurom upadłościowych, a wystarczy zamknąć firmę, a następnie od razy zdecydować się na upadłość konsumencką. Nic dziwnego, że zmiana ta spotkała się z bardzo dużym entuzjazmem.

Prawo nieustannie się zmienia, dlatego osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej, powinny to śledzić. Choć obecnie w Polsce przepisy zmieniają się raczej na korzyść dłużników, szczegółowych informacji warto poszukać u doświadczonego w tym zakresie prawnika. Czasem bowiem drobna zmiana może w istotny sposób wpłynąć na to, w jaki sposób przebiegać będzie procedura upadłościowa.

Jakie są korzyści płynące z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Decyzja o skorzystaniu z upadłości konsumenckiej może przynieść wiele korzyści osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Ochrona przed windykacją

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, osoba taka otrzymuje ochronę przed dalszą windykacją ze strony wierzycieli. Oznacza to, że wierzyciele nie mogą już dochodzić swoich roszczeń poprzez egzekucję komorniczą ani innymi metodami.

Szansa na odzyskanie płynności finansowej

Osoby, które decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, na ogół liczą na to, że w ciągu kilku lat odzyskają płynność finansową. Najczęściej po ogłoszeniu upadłości ustalony zostaje plan spłaty, który dostosowany jest do możliwości dłużnika. Dzięki temu jest on w stanie spłacić swoje zobowiązania, a kiedy już to zrobi, ma „czyste konto”.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza umorzenie długów?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być rozumiane jako ostatni ratunek dla osób zadłużonych, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Istotnym elementem tej procedury jest możliwość umorzenia długów, jednak jest to proces długotrwały i wymagający spełnienia szeregu warunków. Upadłość konsumencka nie jest automatycznym umorzeniem długów, a jej skutki są różne w zależności od konkretnej sytuacji.

A zatem nie jest prawdą, że ogłoszenie upadłości wiąże się z automatycznym oddłużeniem. Sądy decydują się na oddłużenie tylko w skrajnych, bardzo trudnych przypadkach. Na ogół ustalany jest plan spłaty zobowiązań, co oznacza, że upadły musi spłacić swoje długi po ogłoszeniu upadłości.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma swoje konsekwencje. Są one bardzo poważne i w istotny sposób wpływają na wiele kolejnych lat życia dłużnika. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej koniecznie rozważ wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania.

Konsekwencje, z którymi należy się liczyć, to przede wszystkim:

  • Utrata majątku – w ramach działań syndyka majątek upadłego zostaje  w całości spieniężony i przeznaczony na spłacenie wierzycieli. Oznacza to, że dłużnik zostaje „z niczym”.
  • Negatywny wpływ na historię kredytową – ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostaje odnotowane w historii kredytowej dłużnika i może utrudnić mu uzyskanie kredytu w przyszłości.
  • Ograniczenia w zakresie finansowych decyzji – osoba ogłaszająca upadłość konsumencką może być objęta ograniczeniami dotyczącymi kredytów, pożyczek i innych finansowych transakcji.

Ważne jest, aby zrozumieć zarówno korzyści, jak i konsekwencje związane z upadłością konsumencką przed podjęciem decyzji. Konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie pomoże w zrozumieniu szczegółów związanych z ogłoszeniem upadłości.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań. Istnieją określone kryteria, które muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z tego rozwiązania.

 1. Osoba planująca ogłoszenie upadłości musi posiadać zdolność do czynności prawnych.
 2. Oczywiście osoba taka musi być w sytuacji, w której nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Powinna posiadać znaczące zadłużenie i znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a stan niewypłacalności musi trwać od co najmniej trzech miesięcy.
 3. Od niedawna na ogłoszenie upadłości mogą zdecydować się osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – choć oczywiście przed złożeniem wniosku o upadłość należy zamknąć firmę.

W każdy przypadku zaleca się skonsultowanie z prawnikiem specjalizującym się w upadłości konsumenckiej, aby uzyskać indywidualne i precyzyjne informacje dotyczące warunków i możliwości ogłoszenia upadłości.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Mimo że upadłość konsumencka jest dostępna dla osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej, istnieją pewne wyjątki i ograniczenia. Oto niektóre z sytuacji, w których dłużnik nie może ogłosić upadłości konsumenckiej:

 • Osoba, która jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki,
 • Osoba, która nie jest niewypłacalna – problemy finansowe muszą trwać dłużej niż trzy miesiące. Jest to bardzo ważne, ponieważ na upadłość nie mogą zdecydować się te osoby, u których problemy z wypłacalnością pojawiły się niedawno.
 • Osoba, która w ciągu ostatnich dziesięciu lat ogłosiła upadłość konsumencką.
 • Osoba, która w ciągu ostatnich dziesięciu lat dokonała czynności, która była krzywdząca dla wierzyciela – na przykład przekazała posiadaną nieruchomość bliskiej osobie, aby uniknąć spieniężenia jej przez syndyka w celu spłaty zobowiązań. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w przypadku których nie została zastosowana skarga pauliańska.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – krok po kroku

Rozpoczęcie procedury upadłościowej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu. Nie jest to jednak proste zadanie. Niezbędna jest dokładna analiza sytuacji finansowej dłużnika i zrozumienie przebiegu procedury upadłościowej. Zazwyczaj pomocne jest skonsultowanie się z doradcą prawnym, aby upewnić się, że wniosek jest prawidłowo przygotowany. Pozwoli to na zwiększenie szans na jego pozytywne rozpatrzenie.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką

Pierwszym krokiem w procesie upadłości konsumenckiej jest przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek ten musi zawierać szereg informacji, w tym dokładny opis sytuacji finansowej dłużnika, wykaz wszystkich długów i aktywów, a także dowody na to, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Sądy dokonują ścisłego przeglądu tych wniosków, a nieprawidłowości mogą prowadzić do odrzutu wniosku.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku o upadłość konsumencką należy dołączyć wszystkie dokumenty, które będą potwierdzeniem trudnej sytuacji dłużnika, a jednocześnie będą dowodem na to, że nie jest on w stanie spłacać swoich zobowiązań. Mogą to być między innymi wezwania do zapłaty, informacje o stanie zdrowia, który uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej czy inne dokumenty, które potwierdzą trudną sytuację życiową.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o upadłość konsumencką może zostać złożony nie tylko przez dłużnika, ale też przez jego wierzycieli. Jest to bardzo ważna informacja dla osób, które posiadają liczne zobowiązania finansowe i wielokrotnie otrzymały różnego typu wezwania do zapłaty. Należy liczyć się z tym, że jeden z wierzycieli zdecyduje się na taki krok, aby odzyskać przynajmniej część swoich pieniędzy.

Kolejna ważna informacja jest taka, że wniosek o upadłość konsumencką może zostać złożony zarówno przez samego dłużnika, jak i przez jego pełnomocnika. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości, powinny skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w postępowaniu upadłościowym. Takie wsparcie będzie niezbędne na etapie przygotowania wniosku i później.

Formularz musi zostać złożony w odpowiednim oddziale sądu. Można również wysłać go pocztą, razem ze wszystkimi załącznikami. Do dokumentów należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Bez tego wniosek nie będzie rozpatrywany.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2023 roku?

A skoro o opłatach mowa – z pewnością zastanawiasz się, jaki jest koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej w 2023 roku. Koszt ten zależy od wielu czynników, takich jak koszty sądowe, wynagrodzenie prawnika oraz inne potencjalne koszty, związane z całym postępowaniem.

Przede wszystkim należy uiścić opłatę sądową, jednak w 2023 roku jest ona symboliczna i wynosi zaledwie 30 zł. Po ogłoszeniu przez sąd postanowienia o upadłości, powołany zostaje syndyk. Zarówno koszty postępowania upadłościowego, jak i wynagrodzenie syndyka, pobierane są z majątku upadłego. Mogą one być różne, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, na ogół jednak łączny koszt to około 3000 – 5000 złotych, nie wliczając w to kosztów pomocy prawnej, czyli wynagrodzenia kancelarii. Jeśli upadły nie posiada takiego majątku, koszty pokrywane są ze Skarby Państwa, a odpowiednia kwota zostanie doliczona do spłaty zobowiązań. Innymi słowy, upadły będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów w późniejszym czasie.

Ile czasu trwa upadłość konsumencka?

Na ogół od momentu złożenia wniosku o upadłość konsumencką do rozpatrzenia go przez sąd i wydania decyzji mijają maksymalnie trzy miesiące. Wiele zależy od tego, jak bardzo skomplikowana jest dana sprawa, jednak na samą decyzję o ogłoszeniu upadłości na ogół nie trzeba czekać długo.

Więcej czasu może zająć całe postępowanie, w tym prace syndyka, spieniężenie majątku i opracowanie planu spłaty zobowiązań. Upadłość bez majątku trwa krócej, z tego względu, że likwidacja masy upadłościowej jest mocno ograniczona.

Okres spłaty zadłużenia może wynieść nawet kilka lat, w zależności od sumy zobowiązań i tego, jak wygląda plan spłaty. Należy więc mieć świadomość, że samo postępowanie sądowe to dopiero wstęp do dalszego etapu, jakim jest spłata długów i odzyskiwanie płynności finansowej przez dłużnika. Plan spłaty może zostać przewidziany na maksymalnie siedem lat.

Ogłosiłem upadłość konsumencką – co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik rozpoczyna nowy etap swojego życia. Przede wszystkim, musi on spełnić wszystkie zobowiązania wynikające z procesu upadłościowego, takie jak uczestnictwo w spotkaniach z syndykiem, utrzymanie pełnej transparentności finansowej i realizacja planu spłaty długów, jeśli taki został ustalony.

Po zakończeniu procesu upadłościowego, dłużnik otrzymuje szansę na nowy początek, z czystą kartą finansową. Warto wykorzystać tę szansę, nie zaciągając nowych długów i dbając o to, aby zarabiane pieniądze wystarczyły na życie, a wszelkie dodatkowe wydatki pokrywać z zaoszczędzonych, a nie pożyczonych pieniędzy.

Podsumowanie

Wiesz już, co to jest upadłość konsumencka. To ważne dla zrozumienia całego procesu, jeśli rozważasz takie rozwiązanie. Upadłość konsumencka to ważne narzędzie, które może pomóc osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, aby uzyskać kompleksową i indywidualną pomoc.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ:

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to specjalna procedura sądowa, która umożliwia osobie fizycznej uregulowanie swoich długów wobec wierzycieli. Procedura ta ma na celu dać osobie zadłużonej szansę na odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Po co ogłasza się upadłość konsumencką?

Głównie po to, aby w nieco dłuższej perspektywie odzyskać płynność finansową. Upadłość konsumencka zapewnia ochronę przed windykacją i pozwala na opracowanie planu spłaty rat, który będzie możliwy do zrealizowania przez dłużnika.

Jakie długi podlegają upadłości konsumenckiej?

Pod upadłość konsumencką podlegają zobowiązania, które powstały przed otwarciem postępowania, a także te, które powstały w jego trakcie. Nie wszystkie długi są objęte tą procedurą, na przykład alimenty.

Kto spłaca długi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Długi spłaca osoba, która ogłosiła upadłość. Odbywa się to w ramach wypracowanego w trakcie postępowania upadłościowego planu spłaty. W niektórych przypadkach sąd może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym oddłużeniu.

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe? 

Całkowity czas trwania postępowania upadłościowego może być różny w zależności od indywidualnych okoliczności. Może to potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl