Data publikacji: 16.03.2021

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice

Zarówno kredyt denominowany, jak i indeksowany, to kredyty walutowe. Choć pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne, istnieją między nimi istotne różnice. Sprawdź, na czym polega kredyt denominowany, czym jest kredyt indeksowany i jaka jest między nimi różnica.

Kredyt denominowany – na czym polega?

Kredyt denominowany to obecnie najczęściej spotykana i stosowana forma kredytu walutowego. W umowie kredytowej saldo kredytu określane jest w obcej walucie, a dokładniej w walucie kredytu – na przykład w CHF. Jednocześnie jednak uruchomienie kredytu następuje w walucie własnej, czyli na przykład PLN. Uwzględniany jest tutaj kurs kupna waluty, który obowiązywał w dniu, w którym kredytobiorca podpisał umowę z bankiem.

Ostatecznie kredytobiorca nie wie, ile dokładnie pieniędzy dostanie – w umowie bowiem kwota kredytu określona jest w walucie obcej, natomiast na konto klienta przelewana jest kwota po przeliczeniu na złotówki zgodnie z kursem, obowiązującym w dniu uruchomienia kredytu. Może się więc okazać, że kwota kredytu znacząco różni się od tej, której spodziewał się kredytobiorca – choć w okresie największej popularności kredytów frankowych do takich sytuacji, rzecz jasna, nie dochodziło.

Co bardzo istotne, spłata rat również odbywa się walucie własnej, czyli PLN. Należy jednak wiedzieć, że wysokość rat ustalana jest w oparciu o aktualny kurs obcej waluty. Jeśli więc kurs CHF skacze w górę, osoba posiadająca kredyt frankowy zapłaci wyższą ratę w PLN. Kredyty denominowane są więc uznawane za bardzo ryzykowne. Widać to na przykładzie frankowiczów, którzy zdecydowali się na kredyt denominowany. Początkowo cieszyli się niskimi ratami kredytu, jednak po zmianie kursu CHF wysokość rat drastycznie wzrosła.

Skontaktuj się żeby otrzymać bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej!

Definicja Rzecznika Finansowego

W tym miejscu warto przytoczyć definicję kredytu denominowanego, która w 2016 roku pojawiła się w raporcie „Analizy prawnej wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami”. Brzmi ona następująco:

Kredyt denominowany w walucie obcej – kredyt, którego wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej (innymi słowy bank umówił się z kredytobiorcą na pożyczenie mu określonej kwoty w walucie obcej), ale uruchomiony został w walucie polskiej, a kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych również w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty). Kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitał) stanowiącą określoną równowartość waluty obcej, w zależności od bieżącego kursu wymiany walut, wraz z odsetkami oraz ewentualnie innymi opłatami i prowizjami. 

Czym jest kredyt indeksowany?

Kredyt indeksowany (waloryzowany) również jest kredytem walutowym. W przypadku takiego kredytu klient dokładnie zna wysokość kwoty kredytu, która podawana jest we własnej walucie, czyli w PLN. Dzięki temu wie, ile dokładnie pieniędzy otrzyma. Niemniej jednak wysokość rat i całkowita kwota kredytu do spłaty nadal uzależniona jest od bieżącego kursu waluty, w której zaciągnięty został kredyt indeksowany. A zatem osoby, które w czasach największej popularności kredytów frankowych wybrały kredyt indeksowany, po 15 stycznia 2015 roku również musiały spłacać o wiele wyższe raty niż przedtem.

Definicja Rzecznika Finansowego

W tym przypadku Rzecznik Finansowy również przedstawił definicję kredytu indeksowanego kursem waluty obcej:

Kredyt waloryzowany (indeksowany) kursem waluty obcej – kredyt udzielany w walucie polskiej (PLN), przy czym na dany dzień (…), kwota kapitału kredytu (lub jej część) przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty), która to kwota stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych określana jest zatem w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty).  

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice

Różnice pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym nie są duże, dlatego też dla wielu osób mogą one być niewyraźne. Tak naprawdę kluczowe jest tutaj to, w jakiej walucie wyrażona jest kwota zobowiązania i w jakiej walucie następuje jej wypłata.

Największą różnicą pomiędzy kredytem denominowanym a indeksowanym jest to, czy kredytobiorca zna ostateczną kwotę kredytu, którą otrzyma. W przypadku kredytu denominowanego zna co prawdę kwotę kredytu w walucie obcej, która określona została w umowie z bankiem, jednak wysokość kwoty, którą otrzyma, zależna jest od kursu waluty obcej, która obowiązywać będzie w dniu uruchomienia kredytu.

Może więc zdarzyć się, że kwota ta okaże się niewystarczająca do zakupu danej nieruchomości, którą wybrał klient – jeżeli kurs w sposób istotny zmieni się w stosunku do tego z dnia podpisywania umowy. W przypadku kredytu denominowanego nie ma takiego ryzyka, gdyż klient zna kwotę kredytu również w walucie własnej, jest to więc rozwiązanie mniej ryzykowne.

Skontaktuj się żeby otrzymać bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej!

HelpHero – profesjonalna pomoc dla frankowiczów

Rodzaj kredytu ma duży wpływ na sposób dochodzenia roszczeń od banku, o czym przekonali się frankowicze. Z tego powodu tak ważne jest ustalenie, czy dany kredyt był kredytem denominowanym czy indeksowanym. Osoby, które chciałyby zdecydować się na odfrankowienie lub unieważnienie kredytu, powinny skorzystać z profesjonalnej pomocy dla frankowiczów. W ten sposób zwiększą swoje szanse na pozytywny wynik sprawy, a tym samym – na zakończenie sprawy kredytu frankowego, która w negatywny sposób wpływa na poczucie finansowego bezpieczeństwa.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl