Data publikacji: 12.06.2023

Ile zarabia komornik w teorii i praktyce?

Trudno ukryć, że komornik nie jest zawodem cieszącym się społeczną sympatią, co na pewno wynika ze specyfiki wykonywanej pracy. Osoby cechujące się większą świadomością co do zasad funkcjonowania gospodarki zdają sobie jednak sprawę, że zdecydowane odzyskiwanie należności jest po prostu koniecznością. W przeciwnym razie cały mechanizm gospodarczy oparty na terminowym regulowaniu długów zacząłby się rozsypywać, a zatory płatnicze pozbawiłyby pracy setki tysięcy osób. Jednym z zarzutów kierowanych przeciwko komornikom jest rzekomo zbyt wysoki poziom ich zarobków. Postanowiliśmy zatem wyjaśnić, ile zarabia komornik – zarówno w teorii, jak i praktyce. Warto bowiem pamiętać, że komornik z uzyskanych środków musi pokryć np. pensje zatrudnionych przez niego pracowników i koszty utrzymania biura. 

Komornik działa na swój rachunek ale nie jest przedsiębiorcą …

Wydaje się, że na samym wstępie warto przypomnieć podstawowe zasady funkcjonowania komorników. Tym bardziej, że kilka lat temu zmieniły się one w sposób zasadniczy. Mianowicie, ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wskazuje, że komornik nie może być traktowany jako przedsiębiorca w kontekście przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej i dodatkowo nie ma prawa prowadzić firmy. Zgodnie z przepisami, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, który podejmuje czynności jako organ władzy publicznej podczas postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. Z drugiej strony, warto pamiętać, że komornik pomimo braku statusu przedsiębiorcy działa na własny rachunek w ramach tylko jednej, indywidualnie tworzonej kancelarii komorniczej. Skoro już wiemy, jaka jest specyfika działania kancelarii komorniczej, to warto odpowiedzieć na pytanie, ile zarabia komornik.

Komornik częścią opłat egzekucyjnych dzieli się z państwem 

We wspomnianej ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych znajdziemy informacje, które mówią, że komornik pobiera wynagrodzenie prowizyjne ustalone proporcjonalnie do wysokości uzyskanych opłat egzekucyjnych. Z tego wynagrodzenia prowizyjnego komornik pokrywa między innymi koszty płac dla pracowników, wynajmu lokalu oraz koszty niezbędne do wykonywania czynności egzekucyjnych jeśli nie są one pokrywane w ramach wydatków gotówkowych w toku egzekucji. Wspomniane wynagrodzenie prowizyjne komornika jest określane jako:

  • 99% opłat egzekucyjnych o łącznej wysokości z danego roku kalendarzowego do 500 000 złotych
  • 95% uzyskanych opłat egzekucyjnych w przypadku nadwyżki sumy opłat egzekucyjnych ponad kwotę 500 000 złotych w danym roku kalendarzowym (stawka 95% obowiązuje do kwoty 1 000 000 złotych)
  • 80% uzyskanych opłat egzekucyjnych w przypadku nadwyżki sumy opłat egzekucyjnych ponad kwotę 1 000 000 złotych w danym roku kalendarzowym (stawka 80% obowiązuje do kwoty 1 500 000 złotych)
  • 70% uzyskanych opłat egzekucyjnych w przypadku nadwyżki sumy opłat egzekucyjnych ponad kwotę 1 500 000 złotych w danym roku kalendarzowym (stawka 70% obowiązuje do kwoty 2 000 000 złotych)
  • 60% uzyskanych opłat egzekucyjnych w przypadku nadwyżki opłat egzekucyjnych ponad kwotę 2 000 000 złotych w danym roku kalendarzowym

Warto pamiętać, że opłaty egzekucyjne po uprzednim potrąceniu wynagrodzenia komornika stanowią dochód budżetu państwa. Co ważne, komornik nie może odmówić np. przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, jeśli jest on właściwy do zrealizowania danej czynności zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Tę zasadę wprowadzono, aby komornicy nie odmawiali przyjmowania mniej atrakcyjnych i dochodowych spraw ze swojego rewiru. Jak widać, państwo dość mocno reguluje to, ile zarabia komornik. Poniżej informujemy o innych aspektach takiej regulacji.

Osobna ustawa dokładnie ustala ile zarabia komornik na egzekucji 

Ograniczenie tego, ile zarabia komornik wiąże się także z wprowadzeniem ustawowych limitów wysokości kosztów komorniczych. Wspominane limity zawiera ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. 2018 poz. 770). Warto wiedzieć, że koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego poniesione w czasie trwania prowadzonego przez niego postępowania i opłaty komornicze. Natomiast na opłaty komornicze składają się opłaty egzekucyjne oraz pozostałe opłaty. Wedle artykułu 1025 kodeksu postępowania cywilnego, kwota uzyskana z egzekucji zaspokaja w pierwszej kolejności koszty egzekucyjne (m.in. opłaty egzekucyjne). Jednakże koszty egzekucji należne komornikowi na mocy prawomocnego postanowienia nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia w innym postępowania egzekucyjnym – to przypadek szczególny (zobacz: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. – sygnatura akt: III CZP 98/17).

W ramach odpowiedzi na tytułowe pytanie o to, ile zarabia komornik warto dodać, że w przypadku popularnej egzekucji świadczeń pieniężnych komornik pobiera opłatę o równowartości 10% wyegzekwowanego świadczenia (min. 300 zł). Jeżeli jednak dłużnik spełnił swoje świadczenie w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, to analogiczne wynagrodzenie komornika spada do 3% wyegzekwowanej kwoty (nie mniej niż 150 zł). Limit minimalnego wynagrodzenia komornika wynosi 200 zł jeśli „ściągnięcie” pieniędzy nastąpiło wyłącznie na skutek egzekucji z wierzytelności, konta bankowego, wynagrodzenia, świadczeń społecznych albo na skutek wpłaty komornikowi środków w ciągu miesiąca od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl