Data publikacji: 29.09.2022

Sanacja spółki – czym jest i na czym polega?

Postępowanie restrukturyzacyjne w postaci sanacji jest narzędziem, do którego przedsiębiorcy funkcjonujący w Polsce mają dostęp stosunkowo od niedawna. Z sanacją mamy do czynienia wówczas, kiedy firmom grozi utrata płynności finansowej. Jest to postępowanie naprawcze, które ma wyprowadzić przedsiębiorstwo ze złej sytuacji ekonomicznej i nie doprowadzić jej do upadłości. Jeśli tylko postępowanie sanacyjne będzie odpowiednio przeprowadzone, firma może liczyć na to, że powróci do dobrej kondycji i będzie ona mogła z optymizmem patrzeć w przyszłość. Sprawdźmy więc czym jest owa sanacja i z jakiego powodu warto zdecydować się właśnie na ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego?

Co to jest sanacja przedsiębiorstwa?

Podstawowym celem postępowania sanacyjnego jest uzdrowienie firmy, która znalazła się w złej kondycji finansowej, co w rezultacie ma uchronić ją przed ogłoszeniem upadłości. Jako jedna z czterech form postępowań naprawczych, sanacja obejmuje zarówno czynności prawne, jak i czynności faktyczne, które mają doprowadzić dłużnika do wyjścia z finansowych tarapatów, przywrócenia zdolności swoich zobowiązań, co w rezultacie chroni go przed egzekucją.

Postępowanie sanacyjne jeśli już zostało wszczęte, wynika wprost z przesłanek wskazujących na to, że firma chyli się ku upadłości. Jest to więc proces, który przede wszystkim inicjowany jest wobec dłużników zmagających się z brakiem płynności od niedawna. Przedsiębiorstwa często zmagają się, wydawałoby się, z chwilowymi problemami finansowymi. Jednak te potrafią przeobrazić się w bardzo poważny problem ekonomiczny w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Prawo restrukturyzacyjne obejmuje swoistą ochroną podmioty gospodarcze stojące na granicy wypłacalności. Kondycję przedsiębiorstwa można poprawić właśnie poprzez sanację firmy.

Postępowanie sanacyjne i jego wszczęcie

Ze względu na to, że przedsiębiorstwo musi posiadać pewne zasoby umożliwiające jego reorganizację, należy wszcząć restrukturyzację sanacyjną we właściwym czasie. Rozpoczęcie sanacji ma miejsce w dniu, w którym dłużnik lub wierzyciel złożył odpowiedni wniosek w sądzie restrukturyzacyjnym. Co ciekawe ustanowienie określonego stanu prawnego może przebiegać wbrew woli dłużnika, a także bez udziału jego przedstawicieli.

Tzw. masa sanacyjna, czyli majątek przedsiębiorstwa, jest odpowiednio zabezpieczona w trakcie trwania postępowania sanacyjnego. Dłużnik ma prawo do dysponowania tym majątkiem, ale w sposób mniej lub bardziej ograniczony. W przypadku sanacji to sąd powołuje licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, który pracuje na rzecz dłużnika. Proces sanacyjny nie zamyka możliwości prowadzenia firmy, jeśli zostanie złożony i przedstawiony plan restrukturyzacyjny w ciągu 30 dni od otwarcia postępowania sanacyjnego. Zaprezentowany plan musi przejść przez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym przez sędziego komisarza. Wierzyciele natomiast mogą zarówno zaakceptować, jak i odrzucić przedstawiony plan.

W przypadku, kiedy dłużnik nie ma już możliwości finansowania kosztów wynikających z prowadzonego postępowania sanacyjnego, sanacja może być umorzona.

Jakie są plusy i minusy postępowania sanacyjnego?

Niezależnie od prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, bez wątpienia przy każdym jego rodzaju można postawić szereg plusów, jak i minusów. Tak samo w przypadku postępowania sanacyjnego uda się znaleźć wiele korzyści, jak również niedociągnięć dla każdej ze stron. Zdecydowaną korzyścią dla dłużnika w procesie sanacyjnym będzie to, że zapewnia mu ona ochronę przed egzekucją. Drugą istotną kwestią jest ta odnosząca się do zatrudnienia. Sanacja jest ułatwieniem w redukcji zatrudnienia, ta kwestia musi być jednak dobrze ujęta w planie restrukturyzacyjnym. Jeśli tak jest, redukcja zatrudnienia przeprowadzana jest przy dość korzystnych warunkach dla przedsiębiorstwa.

Warto też zwrócić uwagę, że doradca restrukturyzacyjny ma możliwość odstąpienia niedochodowych umów, a także zmodyfikowania zakresu prowadzonej działalności. Zarządca ma także sposobność do tego, by pozbyć się przedmiotów dłużnika, które wydają się zbędne.

Po stronie wad postępowania sanacyjnego można postawić czas trwania całego procesu, a także koszt wynikający z utraty wizerunku. Wprawdzie postępowanie tego rodzaju może się okazać jedyną formą ratunku dla firmy, to miejmy na uwadze fakt, że może ono trwać nawet 3 lata w bardziej skomplikowanych przypadkach. Wracając do zalet, dla dłużnika najistotniejsze z punktu widzenia działania firmy jest to, że podczas trwania postępowania sanacyjnego ma on możliwość kontynuowania prowadzenia biznesu.

Jeśli chodzi o wierzycieli, to należy mieć na uwadze to, że ich nadrzędnym interesem, jest optymalne zaspokojenie swojego roszczenia. W trakcie postępowania nie mogą być naruszone żadne prawa wierzycieli, czego ma dopilnować doradca restrukturyzacyjny wyznaczony przez sąd. Co więcej, nawet po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego, wierzyciel ma możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego po to, by ubiegać się o swoje należności. Istotne jest jednak to, że dłużnik chroniony jest wówczas przed egzekucją.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl