Data publikacji: 30.09.2022

Na czym polega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Przedsiębiorcy, których finansowe problemy zaszły za daleko mają możliwość złożenia wniosku o postępowanie restrukturyzacyjne, dzięki któremu mają oni szansę wyjścia z zapaści, przywracając firmie płynność finansową. Innymi słowy, postępowanie restrukturyzacyjne ma uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością, poprzez zastosowanie różnego rodzaju naprawczych narzędzi. Jeśli to możliwe, istotne jest zatrudnienie właściwego doradcy restrukturyzacyjnego, który przeanalizuje kondycję firmy i pomoże jej wyjść z finansowych zadłużeń, zaspokajając interesy wierzycieli. Celem postępowania naprawczego jest więc doprowadzenie do sytuacji, w której obie strony odczują korzyści. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej charakterystyce postępowań restrukturyzacyjnych, przede wszystkim tym uproszczonym.

Gospodarka jest już od paru lat poddawana wielkim próbom. Przedsiębiorstwa zmagają się nadal z efektami wynikającymi z pandemii, a trwający konflikt na Ukrainie niezwykle dotkliwie wpływa na działanie wielu firm i to niezależnie od skali ich działania oraz branży. Trudne czasy pchają wiele firm w stronę bankructwa. Ustawodawca, wyciągając pomocną dłoń w stronę rynku, opracował uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Nie będzie to wprawdzie postępowanie, które zastąpi funkcjonujące cztery formy restrukturyzacji, ale jako piąta możliwość dostosowana jest do aktualnych potrzeb.

Kiedy wprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Tę uproszczoną formę restrukturyzacji wprowadzono Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Początkowo zakładano, że postępowanie będzie miało zastosowanie wówczas, kiedy przedsiębiorca dokona obwieszczenia do 30 czerwca 2021 r., jednak ten czas został wydłużony. Wynikało to z tego, że pandemia się przedłużała, a zainteresowanie UPR (uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym) było coraz większe. W wyniku takich okoliczności ustawodawca postanowił wydłużyć ten termin do 30 listopada 2021 r. Możliwe, że uproszczona restrukturyzacja przejdzie swoistą transformację i w przyszłości stanie się ulepszonym postępowaniem o zatwierdzenie układu.

Uproszczone postępowanie, jakie warunki należy spełnić?

Przede wszystkim firma musi znaleźć się w sytuacji, w której jest niewypłacalna lub grozi jej niewypłacalność. Dłużnikiem niewypłacalnym staje się firma, która nie jest w stanie spełniać swoich pieniężnych zobowiązań. Zauważyć jednak należy, że jeśli dłużnik nie wykonuje zobowiązań niepieniężnych, wówczas nie ma możliwości zainicjowania procedury restrukturyzacyjnej. Jeśli dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesiące, staje się wówczas niewypłacalnym. W przypadku kiedy zobowiązania firmy przekraczają wartość jej majątku i taki stan rzeczy trwa dłużej niż 24 miesiące, również mamy do czynienia z niewypłacalnością.

Natomiast zagrożenie niewypłacalnością występuje wówczas, kiedy sytuacja ekonomiczna firmy staje się realną przesłanką do nadania firmie statusu niewypłacalnej.

Rozpoczęcie postępowania z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym

Czynnikiem warunkującym uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Miejmy na uwadze fakt, że UPR może być realizowane wyłącznie wówczas, kiedy nadzoruje mu doradca restrukturyzacyjny. Natomiast dłużnik ma swobodę w wyborze takiego doradcy, którego rolą jest pilnowanie prawidłowości przebiegu postępowania, ma on też chronić interesy zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Doradca jest osobą, która podejmuje się negocjacji z wierzycielami i jest odpowiedzialna za opracowanie planu restrukturyzacyjnego oraz za przygotowanie propozycji układowych.

UPR – na czym ono polega?

Uproszczone postępowanie układowe ma przede wszystkim chronić dłużnika przed egzekucjami komorniczymi. Obwieszczenie w MSiG skutkuje właśnie tym, że przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucją. Od dnia obwieszczenia nie ma też możliwości wszczynania wobec dłużnika nowych egzekucji. Co więcej, firma jest także chroniona przed wypowiedzeniem kluczowych umów, np. leasingu czy najmu. UPR prowadzi także do tego, że dłużnik nie reguluje już zobowiązań, które są objęte układem. Natomiast sam układ obejmuje również wierzycieli z zabezpieczeniem rzeczowym, czyli np. z zastawem czy hipoteką. Istotne jest jednak to, by dłużnik zagwarantował zaspokojenie wierzycieli co najmniej na tym samym poziomie jak w przypadku egzekucji komorniczej lub upadłości.

Jako narzędzie prawne skierowane do przedsiębiorców UPR wydaje się bardzo pomocne. Zastosowanie tej formy restrukturyzacji umożliwia przeprowadzenie w sprawny sposób naprawy kondycji finansowej firmy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl