Data publikacji: 10.10.2022

Najczęściej przyznawane renty

Zamierzasz starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednak nie do końca wiesz, jakie renty przyznaje ZUS? W naszym artykule znajdziesz informacje na temat tego, jakie są najczęściej przyznawane renty i kto możesz się o nie ubiegać.

Kiedy można starać się o rentę?

Osoby, które podupadły na zdrowiu, nie zawsze są zdolne do wykonywania pracy. W związku z tym mogą one ubierać się o rentę, dzięki której uzyskają środki do życia. Pytanie tylko, kiedy można starać się o rentę? Wszystkie kwestie, związane z rentami, są bardzo dokładnie regulowane przez przepisy.

Aby uzyskać rentę, należy spełnić następujące warunki:

  • niezdolność do wykonywania pracy,
  • staż ubezpieczenia powinien być adekwatny do wieku:

– 1 rok – dla osób, które niezdolne do pracy stały się przed ukończeniem 20 lat,

– 2 lata – niezdolność nastąpiła między 20 a 22 rokiem życia,

– 3 lata – niezdolność między 22 a 25 rokiem życia,

– 4 lata – niezdolność między 25 a 30 rokiem życia,

– 5 lat – niezdolność po 30 roku życia,

  • niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej,  albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli osoba jest całkowicie niezdolna do pracy lub jeśli staż ubezpieczeniowy wynosi 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Jak widać, aby ubiegać się o rentę, trzeba spełnić sporo warunków. Podstawą jest jednak niezdolność do pracy – osoba, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, z reguły może liczyć na tego typu wsparcie.

Najczęściej przyznawane renty

Jak są najczęściej przyznawane renty i czym charakteryzuje się każda z nich? Poszczególne rodzaje renty różnią się między sobą wieloma elementami. Poniżej znajdziesz informacje o najczęściej przyznawanych rentach.

Renta przyznawana z tytułu niezdolności do pracy (renta chorobowa)

Jedną z najczęściej przyznawanych przez ZUS rent jest renta chorobowa, czyli renta przyznawana z tytułu niezdolności do pracy. Potocznie nazywana jest ona rentą inwalidzką. Tego typu renta przyznawana jest przez ZUS osobom, które – z uwagi na zły stan zdrowia – nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. O rentę chorobową mogą ubiegać się osoby, wobec których orzeczona została niezdolność do pracy: częściowa lub całkowita.

Istnieją trzy warianty takiego świadczenia:

  • renta stała – przyznawana jest osobom, w przypadku których nie ma żadnych szans na poprawę stanu zdrowia,
  • renta okresowa – stworzona została z myślą o osobach, w przypadku których pogorszenie stanu zdrowia jest tymczasowe,
  • renta szkoleniowa – przyznawana jest w sytuacja, gdy dana osoba może wykonywać inną pracę, tzw. stan zdrowia umożliwia przekwalifikowanie i pracę zarobkową.

Najniższa renta chorobowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto).

Renta rodzinna

Kolejną najczęściej przyznawaną rentą jest renta rodzinna. Renta taka wypłacana jest przez ZUS w związku ze śmiercią bliskiej osoby. O rentę rodzinną mogą ubiegać się:

  • dzieci (do 16 lat lub do 25, jeśli kontynuują naukę),
  • niepełnoletnie wnuki i rodzeństwo (jeśli przez co najmniej rok były na utrzymaniu zmarłego),
  • małżonek (mający co najmniej 50 lat),
  • rodzice – tylko w niektórych, jasno określonych przypadkach.

O rentę rodzinną można ubiegać się wyłącznie wtedy, gdy zmarły w chwili śmierci był całkowicie niezdolny do pracy i miał przyznane prawo do emerytury, renty, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, a także nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Renta socjalna

Renta socjalna również jest jedną z najczęściej przyznawanych rent. Tego typu renta stworzona została z myślą o osobach, które utraciły zdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które miało miejsce przed 18 rokiem życia lub przed 25 rokiem życia w przypadku osób, które kontynuują naukę.

Renta socjalna przyznawana jest na stałe lub okresowo. Co ważne, osoby pobierające takie świadczenie mogą pracować – pod warunkiem, że nie zarabiają więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Najczęściej przyznawane renty – podsumowanie

Bez wątpienia najczęściej przyznawane renty to tzw. renty chorobowe, wynikające z niezdolności do pracy. Osoby, które chcą pobierać świadczenia z tytułu renty, muszą zadbać o odpowiednie dokumenty. Dzięki temu szansa na przyznanie renty będzie o wiele większa.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl