Data publikacji: 09.03.2023

Prospekt informacyjny dewelopera: co powinien zawierać?

Pierwsza ustawa deweloperska z 2011 roku wprowadziła przepisy dotyczące prospektów informacyjnych. Warto mieć świadomość, że wcześniej prospekt informacyjny dewelopera w ogóle nie istniał jako pojęcie prawne. Firmy deweloperskie przekazywały informacje o swoich projektach w sposób bardzo zróżnicowany. Ustawodawca stwierdził zatem, że potrzebna jest standaryzacja informacji, jakie również obecnie zawiera prospekt informacyjny dewelopera. Należy przypomnieć, że od 1 lipca 2022 roku obowiązuje nowa ustawa deweloperska, która wprowadziła pewne zmiany w kontekście prospektów informacyjnych. Warto je przedstawić i jednocześnie odpowiedzieć na podstawowe pytanie z tytułu (Prospekt informacyjny dewelopera: co powinien zawierać?). Oczywiście, nawet najbardziej doskonałe przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych firmy deweloperskiej nie spełnią swojej roli, jeśli nabywca nowego lokum zrezygnuje z dokładnego przeczytania prospektu. 

Prospekt informacyjny dewelopera: ustawa określa wzór

Wspomniana już wcześniej standaryzacja informacji przekazywanych przez deweloperów wyraża się między innymi w tym, że ustawy deweloperskie dokładnie określają, jakie elementy powinien zawierać prospekt informacyjny dewelopera. Mowa o następujących aktach prawnych:

 • ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377)
 • ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177)

Warto pamiętać, że pierwsza z powyższych ustaw obowiązuje jeszcze przez dwa lata (od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.) w przypadku inwestycji z co najmniej jedną umową deweloperską podpisaną przed 1 lipca 2022 r. Jeżeli chodzi o inwestycje objęte starszymi przepisami, to nieco inaczej uregulowany jest też prospekt informacyjny dewelopera. Później dokładnie opiszemy na czym polegają różnice w tym aspekcie pomiędzy nowszą i starszą ustawą deweloperską. Na razie warto skupić się na wspólnych przepisach tych aktów prawnych, które mówią co powinien zawierać prospekt informacyjny dewelopera.

Obydwie ustawy deweloperskie określają dokładny wzór prospektu informacyjnego dewelopera. Taki wzór jest bardzo obszerny, więc nie sposób wymienić wszystkich informacji, które on zawiera. My ograniczymy się do wskazania najważniejszych aspektów, które prezentuje każdy prospekt informacyjny dewelopera:

 • dane identyfikacyjne dewelopera (m.in. nazwa, NIP oraz REGON)
 • doświadczenie dewelopera dotyczące ukończonych wcześniej inwestycji
 • informacje odnośnie zabudowywanego gruntu i zagospodarowania przestrzennego (np. numer księgi wieczystej działki, objęcie gruntu planem zagospodarowania przestrzennego oraz bliskości uciążliwych inwestycji)
 • informacje związane z budynkiem (m.in. posiadanie przez inwestora pozwolenia budowlanego, data rozpoczęcia i zakończenia prac, sposób finansowania prac, wykorzystanie rachunków powierniczych i harmonogram całej inwestycji)
 • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej
 • indywidualne informacje dotyczące oferowanej nieruchomości, czyli domu lub lokalu (np. cena łączna, cena za 1 mkw., powierzchnia użytkowa i termin przeniesienia własności)
 • podpis dewelopera albo osoby upoważnionej do reprezentacji dewelopera
 • rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego (jako załącznik)
 • wzór umowy deweloperskiej (będący załącznikiem)
 • szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jej otoczenia (jako załącznik)

W związku z dużą liczbą prezentowanych informacji, trzeba się spodziewać, że prospekt informacyjny dewelopera będzie liczył sobie nawet 10 – 15 stron. Pobieżna lektura takiego dokumentu przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy z deweloperem to zły pomysł. Nie warto ulegać presji pracowników działu sprzedaży. Potencjalny klient ma prawo spokojnie zapoznać się z prospektem udostępnionym w formie papierowej lub elektronicznej – na przykład po powrocie do domu. Warto też wiedzieć, że deweloper powinien informować o zmianach w prospekcie i/lub jego załącznikach wszystkie osoby potencjalnie zainteresowane zawarciem umowy. Zmiany muszą być wyraźnie wyróżnione – tak aby nie było wątpliwości, że prospekt informacyjny dewelopera jest aktualny.

Teraz nabywca częściej otrzyma prospekt informacyjny dewelopera

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prospekt informacyjny dewelopera powinien zostać sporządzony jeszcze przed wprowadzeniem danej inwestycji deweloperskiej do sprzedaży. Ustawa deweloperska z 2021 roku przewiduje również inną zasadę. Mianowicie, ten akt prawny mówi, że prospekt informacyjny dewelopera musi zostać udostępniony zainteresowanej osobie jeszcze przed zawarciem umowy rezerwacyjnej lub umowy zobowiązującej do zakupu ukończonego lokum. To nowość, gdyż starsza ustawa deweloperska z 2011 r. nie przewiduje takiego obowiązku i mówi tylko o przekazaniu prospektu przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Warto pamiętać, że przepisy starszej ustawy deweloperskiej z 2011 r. dla niektórych inwestycji deweloperskich obowiązują do połowy 2024 roku. To oznacza między innymi brak ustawowego uregulowania umowy rezerwacyjnej. Nowsze regulacje z 2021 r. informują z kolei, że prospekt informacyjny dewelopera jest integralnym elementem umowy rezerwacyjnej. Taki prospekt zawsze musi też być częścią umowy deweloperskiej (niezależnie od daty wprowadzenia inwestycji na rynek), co negatywnie wpływa na wysokość notarialnej opłaty za wypisy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl