Data publikacji: 12.02.2024

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Alimenty bez wątpienia mogą stanowić istotną część budżetu domowego rodzica, który jest obciążony ich płatnością. Częściej mówimy o ojcu dziecka. Warto w tym kontekście pamiętać, że alimenty mogą zostać podniesione, z czego dość skwapliwie korzystają rodzice wychowujący dziecko, a nawet same dorosłe dzieci, które na przykład studiują. Obowiązek zapłaty alimentów na rzecz dorosłego już dziecka z całą pewnością może wzbudzać kontrowersje. Trudno się zatem dziwić, że w Internecie dość często znajdziemy pytania, jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko. W ramach naszego artykułu postanowiliśmy wyjaśnić, jak zakończyć obowiązek alimentacyjny może rodzic dziecka, które bez problemu mogłoby się już samodzielnie utrzymać. Warto mieć świadomość, że w przypadku tego tematu duże znaczenie mają nie tylko przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co najmniej równie ważne są wyroki sądów, które dość często odpowiadają na tytułowe pytanie (Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?).

W pierwszej kolejności warto sprawdzić co mówi kodeks rodzinny

W przypadku pytań i tematów związanych z tak zwaną alimentacją, w pierwszej kolejności zawsze warto szukać odpowiedzi w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59). Ten akt prawny reguluje bowiem wszystkie najważniejsze kwestie związane z relacjami na linii rodzice – dzieci. Chodzi również o aspekty finansowe, z których najważniejsze na pewno dotyczą alimentów. Ważną wskazówką w kontekście odpowiedzi na pytanie o alimenty dla dorosłego dziecka jest artykuł 133 paragraf 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRIO).

Wspomniany przepis wskazuje bowiem, że: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Ponadto paragraf 3 tego samego artykułu KRIO mówi, że rodzice mogą się uchylić od obowiązku płacenia alimentów na rzecz dorosłego dziecka jeśli takie obciążenie finansowe powoduje nadmierny uszczerbek albo dziecko nie dokłada starań zmierzających w kierunku usamodzielnienia (np. nie jest zainteresowane nauką zawodu).

Natomiast wcześniejszy artykuł 133 paragraf 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawia wyjątek od ogólnej reguły, zgodnie z którą uprawnienie do alimentów posiadają tylko osoby znajdujące się w niedostatku. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przypadki, w których dziecko posiada majątek generujący dochody wystarczające do jego utrzymania (np. czynsze i odsetki) są jednak rzadkie w praktyce. W związku z powyższym, można więc uznać, że brak możliwości samodzielnego utrzymania się dziecka skutkuje koniecznością zapłaty alimentów przez zobowiązanego rodzica.

Warto odnotować, że w polskim prawie rodzinnym nie ma limitu wieku, po przekroczeniu którego obowiązek alimentacyjny automatycznie by wygasał. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest niestety enigmatyczny w kwestii kryteriów, na podstawie których można określić, czy dziecko ma zdolność do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb finansowych na wystarczającym poziomie, a także czy dokłada starań zmierzających do samodzielnego utrzymania w przyszłości. Właśnie dlatego, wyroki sądów stanowią bardzo ważną odpowiedź na pytanie o to, jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko.

Wyroki podpowiadają jak zakończyć obowiązek alimentacyjny …

Jeżeli chodzi o kwestie alimentacji na rzecz dorosłego dziecka, to orzecznictwo sądowe jest bogate. Trudno się dziwić, ponieważ próby kwestionowania swoich obowiązków finansowych przez rodziców nie należą do rzadkości. Ciekawe informacje na temat alimentów i związanych z nimi obowiązków znajdziemy również w literaturze prawniczej. Chodzi między innymi o informację, że nawet przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej zapewniającej mu utrzymanie nie zwalnia rodzica z obowiązku płatności alimentów (zobacz: A. Kawałko, H. Witczak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 133). Osoby pytające, jak zakończyć obowiązek alimentacyjny powinny również wiedzieć, że nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej przez sąd nie skutkuje wygaśnięciem obowiązków finansowych związanych z alimentami.

W przypadku wyroków sądowych, na szczególną uwagę zasługują między innymi następujące orzeczenia:

  • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1995 r. (sygnatura akt: III CZP 59/95) wskazująca, że otrzymywanie przez dziecko zasiłku dla bezrobotnych może, lecz nie musi być podstawą do uznania, że jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Wspomniane orzeczenie SN potwierdza, że zawsze konieczna jest ocena indywidualnej sytuacji.
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1997 r. (sygnatura akt: III CKN 257/97), zgodnie z którym sąd orzekając o obowiązku alimentacyjnym rodzica wobec pełnoletniego dziecka powinien brać pod uwagę to, czy dziecko wykazuje chęć dalszej nauki, a także czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie edukacji. Wspomniany wyrok podkreśla również, że obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka nie jest związany z kryterium wykształcenia. Nie można zatem przyjąć, że osiągnięcie przez dziecko na przykład średniego wykształcenia jest argumentem za zakończeniem wypłaty alimentów przez rodzica.
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2000 r. (sygnatura akt: I CKN 1538/99) informujący, że dziecko pełnoletnie posiadające już wykształcenie stosowne do podjęcia pracy zawodowej, nie traci jednak uprawnienia do alimentów jeśli chce kontynuować naukę, a ta chęć znajduje odzwierciedlenie we wcześniej osiąganych wynikach edukacyjnych. Poza tym Sąd Najwyższy w analizowanym wyroku potwierdził, że nawet zła sytuacja materialna rodzica nie zwalnia go z obowiązku łożenia na dziecko. W skrajnym przypadku uzasadniona będzie nawet sprzedaż części majątku jeśli bieżące dochody rodzica nie mogą sfinansować wydatków na alimenty.

Osoba pytająca, jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko powinna zdawać sobie sprawę, że powyższe orzeczenia Sądu Najwyższego nie przesądzają o decyzji sądu niższej instancji w konkretnej sprawie. Sąd posiada bowiem pewną swobodę decyzji i oceny faktów, a okoliczności sprawy zapewne będą nieco różniły się od tych, których dotyczyły historyczne wyroki i uchwały Sądu Najwyższego. Dobry ekspert prawny po zapoznaniu się z okolicznościami konkretnej sprawy może wstępnie stwierdzić, czy wydanie przez sąd korzystnego wyroku jest w ogóle prawdopodobne.

Podważenie alimentów – jak wygląda cała procedura sądowa?

Osoby pytające, jak zakończyć obowiązek alimentacyjny powinny również wiedzieć, że korzystne dla nich stanowisko sądu będzie efektem postępowania – często prowadzonego nawet w dwóch instancjach sądowych. Konkretniej rzecz ujmując, konieczne będzie wytoczenie powództwa o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. W takiej sytuacji wymagane jest złożenie pozwu przeciwko dorosłemu już dziecku, które wciąż pobiera alimenty.

Cała ścieżka działania dla osoby, która chce pozbyć się obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka wygląda zwykle następująco:

  1. Kontakt z ekspertem prawnym, który musi przeanalizować sytuację.
  2. Przygotowanie pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wraz z załącznikami i dokumentami, które uzasadniają stanowisko rodzica (zalecane jest, aby wspomniany pozew przygotował ekspert prawny).
  3. Złożenie pozwu do sądu wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, czyli o zwolnienie rodzica z obowiązku zapłaty alimentów na czas postępowania.
  4. Postępowanie zabezpieczające.
  5. Rozprawa i postępowanie dowodowe zakończone ogłoszeniem wyroku.
  6. Możliwe postępowanie odwoławcze w drugiej instancji.

Warto wiedzieć, że sąd może orzec o wygaśnięciu alimentów wobec dorosłego dziecka nawet z datą wsteczną. Ekspert prawny wyjaśni, kiedy takie rozwiązanie jest dopuszczalne

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl