Data publikacji: 18.10.2022

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Od pewnego czasu zastanawiasz się nad skorzystaniem z pomocy finansowej w ramach świadczenia pielęgnacyjnego? Nie wiesz tylko, czy możesz liczyć na taką pomoc? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne – najważniejsze informacje

Świadczenie pielęgnacyjne jest specjalnym rodzajem pomocy finansowej, która przysługuje osobom, sprawującym opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niejednokrotnie opieka taka wiąże się z koniecznością całkowitej rezygnacji z pracy zarobkowej – na przykład wtedy, gdy dziecko wymaga całodobowej opieki lub gdy leczenie i rehabilitacja są na tyle czasochłonne, że opiekun nie jest w stanie połączyć ich z pracą zarobkową.

Co istotne, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności wydaje zostało na czas określony. W takim przypadku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje przede wszystkim osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej na rzecz zapewnienia odpowiedniej opieki niepełnosprawnemu dziecku. Najczęściej świadczenie takie przysługuje:

  • rodzicom dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie spokrewnionej, która sprawuje opiekę nad dzieckiem,
  • osobie będącej rodziną zastępczą,
  • innej osobie, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny.

Widać więc, że odpowiedź na pytanie, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, nie jest oczywista. Nie musi to być bowiem matka lub ojciec. Równie dobrze pomoc w ramach świadczenia pielęgnacyjnego może otrzymać inna osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Oprócz odpowiedzi na pytanie, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, również ważne jest to, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z takiego wsparcia. Przede wszystkim świadczenie pielęgnacyjne można pobierać do momentu, gdy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności skończy 18 lat lub do momentu, gdy skończy 25 lat – ale tylko w sytuacji, gdy kontynuuje ono naukę do tego czasu.

Kto nie może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności. Oprócz tego prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie zostanie przyznane osobie, która ma ustalone prawo do innego zasiłku, m.in. renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku stałego lub innych świadczeń.

Prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie będzie także miała osoba, która pobiera wcześniejszą emeryturę w związku ze sprawowaną opieką oraz taka, która pobiera świadczenia na pokrycie kosztów za granicą. Świadczenie pielęgnacyjne nie zostanie również przyznane osobie, która pobiera dodatek do zasiłku rodzinnego ani osobie, która ma ustalone prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

W tym miejscu warto wspomnieć, że świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało osobie sprawującej opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeśli osoba wymagająca opieki:

  • pozostaje w związku małżeńskim – wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy małżonek również posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • przebywa w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub w innej placówce, która zapewnia dziecku całodobową opiekę.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne – podsumowanie

Wiesz już, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Z tego typu pomocy finansowej mogą korzystać osoby, które sprawują opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności i w związku z tym rezygnują z pracy zarobkowej. Nie muszą to być rodzice – zgodnie z prawem świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane również innym osobom, które sprawują opiekę nad dzieckiem.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl