Data publikacji: 24.10.2022

Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego – odwołanie

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie. To niebagatelna kwota, która może być istotnym wsparciem dla osób, sprawujących opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności – tym bardziej, że opieka taka często wiąże się z koniecznością całkowitej rezygnacji z pracy zarobkowej. MOPS lub GOPS nie przyznał Ci takiego świadczenia? Sprawdź, co zrobić w przypadku odmowy świadczenia pielęgnacyjnego – odwołanie może być najlepszym rozwiązaniem.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, komu dokładnie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z prawem, że świadczenia pielęgnacyjnego mogą skorzystać:

  • matka lub ojciec niepełnosprawnego dziecka,
  • opiekun faktyczny,
  • osoba spokrewniona, która sprawuje opiekę nad dzieckiem, na przykład dziadkowie czy rodzeństwo,
  • rodzina zastępcza,
  • osoba, która jest zobowiązana do opłacania alimentów na niepełnosprawne dziecko.

Jak widać, świadczenie pielęgnacyjne może przysługiwać różnym osobom, w zależności od tego, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kto nie może liczyć na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Istnieją jednak określone przepisami sytuacje, w których nie można ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Na tego typu wsparcie finansowe nie mogą liczyć między innymi osoby, które korzystają już z innych rodzajów pomocy, m.in. otrzymują rentę lub emeryturę. Świadczenie pielęgnacyjne nie zostanie przyznane osobie pobierającej dodatek do zasiłku rodzinnego lub posiadającej ustalone prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Co ważne, na świadczenie nie mogą liczyć także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – głównie dlatego, że mogą one nie być w stanie sprawować odpowiedniej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kto wypłaca świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne najczęściej wypłacane jest przez MOPS lub GOPS. To podstawowe instytucje, które zajmują się wypłatą nie tylko świadczenia pielęgnacyjnego, ale też wielu innych typów świadczeń. Może ono być wypłacane również przez inne instytucje, które mają prawo do wypłaty tego rodzaju świadczeń.

Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego – odwołanie

Osoby, które otrzymały odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, mogą zdecydować się na złożenie odwołania. Niestety, przepisy regulujące kwestie związane ze świadczeniem pielęgnacyjnym często budzą wiele wątpliwości, w związku z czym mogą pojawiać się różnego typu problemy interpretacyjne. Każda sytuacja wymaga odrębnej analizy. Może bowiem okazać się, że choć doszło do odmowy świadczenia pielęgnacyjnego, odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Właśnie dlatego nie warto z niego rezygnować – tym bardziej, że chodzi tutaj o świadczenie, które umożliwi zapewnienie jak najlepszej opieki dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jakie informacje powinno zawierać odwołanie?

Dobrze przygotowane odwołanie jest bardzo istotne. Należy zadbać o to, aby zawierało ono wszystkie niezbędne elementy:

  • dane osobowe osoby wnioskującej, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a także dane kontaktowe, które mogą okazać się przydatne,
  • miejsce i datę przygotowania odwołania,
  • numer decyzji, w której odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a także informacje o tym, jaka instytucja dokonała odmowy,
  • argumenty dotyczące tego, dlaczego złożone zostało odwołanie – tutaj należy napisać, co przemawia za tym, aby osoba wnioskująca rzeczywiście otrzymała świadczenie pielęgnacyjne i dlaczego decyzja podjęta np. przez MOPS jest niesłuszna.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty. Odwołanie musi zostać złożone w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi odmownej.

Gdzie złożyć odwołanie?

W przypadku odmowy świadczenia pielęgnacyjnego, odwołanie należy złożyć do MOPS-u. Jeśli to okaże się bezskuteczne, w kolejnym kroku można zgłosić się Samorządowego Kolegium Odwoławczego Jeśli SKO nadal odmówi przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, pozostaje jedynie Wojewódzki Sąd Administracyjny. Z reguły jednak już na poprzednim etapach świadczenie pielęgnacyjne zostaje przyznane po złożeniu odwołania – oczywiście pod warunkiem, że osoba składająca odwołanie po odmowie świadczenia pielęgnacyjnego spełnia wszystkie warunki formalne niezbędne do tego, aby takie wsparcie finansowe otrzymać.

Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego – odwołanie to dobry pomysł!

W przypadku odmowy świadczenia pielęgnacyjnego odwołanie może być najlepszym rozwiązaniem. Warto wiedzieć, że do odmowy tego typu świadczenia dochodzi w wielu przypadkach. Główną przyczyną jest brak spełnienia wymagań dla otrzymania danego zasiłku, niejasna sytuacja wnioskującego, związana z zatrudnieniem lub otrzymywanie innych zasiłków. W sytuacji, gdy otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego okazuje się szczególnie trudne, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wsparcie doświadczonego prawnika z pewnością okaże się pomocne na etapie przygotowywania odwołania lub później, gdy konieczne będzie zgłoszenie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl