Data publikacji: 25.11.2022

Jak napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe dla osób, które – z uwagi na konieczność opiekowania się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności – są zmuszone do rezygnacji z pracy. Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy osoby ubiegające się o taką pomoc spotykają się z decyzją odmowną. Sprawdź, jak napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne – najważniejsze informacje

Osoby, których dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, bardzo często zmuszone są do całkowitej rezygnacji z pracy. Wynika to z faktu, że dzieci takie niejednokrotnie wymagają całodobowej opieki –  a w wielu przypadkach to opieka najbliższej osoby jest dla dziecka najlepsza. Właśnie dlatego osoby takie mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Ma ono zapewnić środki na utrzymanie w sytuacji, gdy wykonywanie pracy zarobkowej nie jest możliwe.

W 2022 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 2119 złotych. Według wstępnych informacji, świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku wzrośnie do kwoty 2458 złotych miesięcznie. To dobra informacja dla osób, które korzystają z tego typu wsparcia finansowego.

Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego – najczęstsze przyczyny

Niestety, choć założenie jest takie, aby osoby opiekujące się dziećmi i niepracujące otrzymywały świadczenie, zdarza się, że wniosek o taką pomoc jest odrzucany. Co jest tego przyczyną? Wiele zależy tutaj od konkretnego przypadku. Przepisy, które regulują kwestie związane ze świadczeniem pielęgnacyjnym, pod pewnymi względami są pełne nieścisłości. Właśnie dlatego komisje, które przyznają świadczenia, mogą decydować się na odmowę.

Wśród najczęstszych przyczyn odmowy świadczenia pielęgnacyjnego wymienić należy:

  • wątpliwości związane z wykonywaniem przez osobę ubiegającą się o świadczenie pracy zarobkowej,
  • pobieranie innych świadczeń przez opiekuna, na przykład świadczeń emerytalno-rentowych,
  • moment powstania niepełnosprawności u osoby, która wymaga opieki,
  • stopień pokrewieństwa – wbrew pozorom nie tylko rodzice mogą ubiegać się o świadczenie. Mogą je otrzymać także inne osoby – w takim przypadku jednak często pojawiają się wątpliwości związane z tym, czy danej osobie rzeczywiście przysługuje świadczenie,
  • kwestie związane z faktem, że osoba, nad którą ma być sprawowana opieka, pozostaje w związku małżeńskim – zgodnie z przepisami świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje wtedy, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak widać, kwestie związane z tym, czy danej osobie rzeczywiście przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, mogą być bardzo skomplikowane. Przepisy bowiem nie zawsze są jednoznaczne. Jest to jedna z przyczyn, dla których wiele wniosków o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jest odrzucanych. Na szczęście rozwiązaniem jest odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne.

Jak napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne?

Osoby, którym nie przyznano świadczenia pielęgnacyjnego, mogą zdecydować się na złożenie odwołania. W wielu przypadkach po ponownym rozpatrzeniu wniosku komisja podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia. Jak napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim kluczowe jest odpowiednie przygotowanie odwołania. Powinno ono zawierać następujące informacje:

  • dane osobowe osoby składającej wniosek,
  • miejsce i datę przygotowania odwołania,
  • numer decyzji, w której odrzucono wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego,
  • informację o tym, jaka dokładnie instytucja odrzuciła wniosek,
  • powód złożenia odwołania – tutaj należy przedstawić rzeczowe argumenty, przemawiające za tym, że odrzucenie wniosku nie miało podstaw, ponieważ – zgodnie z prawem – dana osoba powinna otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.

Odwołanie takie musi zostać złożone w terminie 14 dni od dnia, w którym osoba wnioskująca otrzymała odpowiedź odmowną.

W wielu przypadkach przygotowanie takiego odwołania może okazać się problematyczne, z uwagi na fakt, iż ciężko jest przygotować argumentację. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika – nie tylko sprawdzi on, dlaczego dokładnie odrzucono wniosek, ale też pomoże w przygotowaniu odwołania. W ten sposób zwiększysz swoją szansę na to, że – po rozpatrzeniu Twojego odwołania – komisja przyzna Ci świadczenie pielęgnacyjne.

Odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne – podsumowanie

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego bardzo często są odrzucane, głównie z uwagi na fakt, iż przepisy nie zawsze są jednoznaczne. W każdym przypadku jednak warto napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne. Po rozpatrzeniu takiego odwołania komisja może podjąć decyzję o przyznaniu świadczenia – pod warunkiem, że przedstawione w dokumencie argumenty będą odpowiednio dopracowane. W przygotowaniu takiego odwołania z pewnością pomoże doświadczony prawnik.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl