Data publikacji: 01.06.2023

Rachunek zysków i strat – co dokładnie zawiera?

Niektóre pojęcia z zakresu rachunkowości są ważne nie tylko dla księgowych. Wiele osób nie związanych z tą branżą słyszało nie raz o aktywach, pasywach, bilansie lub rachunku zysków i strat. Wspomniany rachunek zysków i strat pojawia się między innymi w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, więc jest szczególnie ważny np. z punktu widzenia inwestorów nabywających akcje lub obligacje. Ale to nie wszystko. Wspomniany rachunek na pewno nie raz zobaczy właściciel przedsiębiorstwa, które obowiązują pełne zasady rachunkowości. Rachunek zysków i strat (RZiS) może zainteresować nawet pracowników firmy, którzy chcą sprawdzić, jak wygląda jej faktyczna kondycja finansowa. Postanowiliśmy zatem wyjaśnić, co faktycznie zawiera rachunek zysków i strat. Równie ważna jest interpretacja jego wyników i świadomość znaczenia, jakie posiada również bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych (cash flow). 

Rachunek zysków i strat – prawo określa jego wzór 

W przypadku rachunkowości, zawsze mamy do czynienia z bardzo dużą formalizacją wszystkich zasad, a kwestia prezentacji zysków lub strat przy pomocy RZiS nie stanowi żadnego wyjątku. Warto wiedzieć, że ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) zawiera wzór rachunku zysków i strat. Co więcej, ten akt prawny prezentuje dwa warianty rachunku zysków i strat – porównawczy oraz kalkulacyjny. Wybór jednego z nich należy do władz przedsiębiorstwa. Mówimy o wzorze RZiS obowiązującym większość przedsiębiorstw. Odmienne wzory przewidziano dla:

 • banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • najmniejszych oraz małych firm sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat
 • organizacji pożytku publicznego

Warto wiedzieć, że wiele najmniejszych firm w ogóle nie sporządza rachunku zysków i strat. Przykładem są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają się w ramach uproszczonych form opodatkowania (np. podatkowa księga przychodów i rozchodów), nie podlegając jednocześnie przepisom ustawy o rachunkowości. Obowiązek stosowania wspomnianej ustawy dotyczy między innymi spółek handlowych.

Rachunek zysków i strat jest dość rozbudowany 

Wszystkie osoby, które kiedykolwiek widziały rachunek zysków i strat wiedzą, że jest to dość rozbudowany dokument finansowy. Właśnie dlatego poniżej prezentujemy jego wzory w formie uproszczonej pomijając kategorie określone cyframi rzymskimi. Mimo tego uproszczenia, można łatwo uświadomić sobie, co prezentuje rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym stosowanym przez większość spółek objętych ustawą o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)
 4. Koszty sprzedaży
 5. Koszty ogólnego zarządu
 6. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)
 7. Pozostałe przychody operacyjne
 8. Pozostałe koszty operacyjne
 9. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)
 10. Przychody finansowe
 11. Koszty finansowe
 12. Zysk (strata) brutto (I+J–K)
 13. Podatek dochodowy
 14. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 15. Zysk (strata) netto (L–M–N)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 2. Koszty działalności operacyjnej
 3. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
 4. Pozostałe przychody operacyjne
 5. Pozostałe koszty operacyjne
 6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
 7. Przychody finansowe
 8. Koszty finansowe
 9. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
 10. Podatek dochodowy
 11. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 12. Zysk (strata) netto (I –J–K)

Wszystkiego o finansach firmy nie powie nam RZiS

Rachunek zysków i strat to oczywiście bardzo ważny element sprawozdania finansowego i użyteczne narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Nie można jednak zapominać o informacjach, które są prezentowane w bilansie, rachunku przepływów pieniężnych oraz tak zwanej informacji dodatkowej. Dopiero wszystkie te dokumenty przedstawiają kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy. Warto również pamiętać, że przychody z rachunku zysków i strat są ujmowane w formie memoriałowej. To ważna uwaga w kontekście przychodów wynikających z nieopłaconych faktur. Dobra analiza rachunku zysków i strat uwzględnia również fakt, że na wynik finansowy mogą mocno wpłynąć pojedyncze zdarzenia. Właśnie dlatego warto brać pod uwagę RZiS z co najmniej jednego poprzedniego okresu (rocznego lub kwartalnego).

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl