Data publikacji: 13.02.2023

Opóźnienia deweloperskie – czy można ubiegać się o rekompensatę?

Opóźnienia w branży deweloperskiej są bardzo powszechne. Niejednokrotnie zdarza się, że deweloperzy nie przekazują kluczy do zakupionych mieszkań w terminie, przez co nabywcy muszą czekać – czasem nawet przez wiele miesięcy. Z tego powodu narażeni są na dodatkowe wydatki, związane na przykładem z wynajmem mieszkania. Nic dziwnego, że wiele osób, które zdecydowały się na zakup nieruchomości od dewelopera, zastanawia się nad dochodzeniem roszczeń. Co można zrobić w sytuacji, gdy deweloper nie dotrzymuje określonych w umowie terminów?

Czy można wnieść roszczenie przeciwko deweloperowi za opóźnienie?

Przede wszystkim każdy nabywca mieszkania powinien mieć świadomość, że istnieje możliwość dochodzenia roszczenia od dewelopera. Oczywiście deweloperzy podają wiele powodów, przez które dochodzi do opóźnień, a wielu nabywców cierpliwie czeka, że wszystkie prace zostaną zakończone. Warto jednak wiedzieć, że nabywcy mogą dochodzić swoich praw. W wielu przypadkach możliwe jest uzyskanie odpowiedniej rekompensaty finansowej.

Jaka jest szansa na uzyskanie rekompensaty?

Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jaki sposób skonstruowana została umowa deweloperska. Może okazać się, że w umowie określono wysokość odsetek lub kar umownych na rzecz nabywcy w sytuacji, gdy nie wywiąże się on ze swoich obowiązków.

Jeśli ich wysokość nie została określona w umowie, deweloper jest obowiązany wypłacić nabywcy rekompensatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych przysługujących deweloperowi z tytułu opóźnienia nabywcy w spełnieniu świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2. [OchrNabDFGU].

Na jaką kwotę może liczyć nabywca mieszkania?

Osoby, które nie otrzymały w terminie kluczy do mieszkania, często zastanawiają się nad tym, na jaką kwotę rekompensaty mogą liczyć. W większości przypadków  wysokość rekompensaty zależna będzie od wartości świadczenia pieniężnego, które nabywca jest zobowiązany spełnić, a więc od wysokości ceny przedmiotu umowy. W tym przypadku jest to oczywiście cena mieszkania.

Na wysokość rekompensaty wpływa także czas opóźnienia dewelopera w wykonaniu zobowiązania z umowy, za które ponosi on odpowiedzialność. W tym miejscu należy podkreślić, że zobowiązanie dewelopera obejmuje zarówno wybudowanie budynku czy przedstawienie przedmiotu umowy nabywcy do odbioru, jak i przeniesienie własności przedmiotu umowy na nabywcę. Niewykonanie albo nienależyte wykonanie któregokolwiek z tych obowiązków będzie uprawniało nabywcę do żądania rekompensaty.

Innymi słowy, nabywca ma prawo do ubiegania się o rekompensatę nie tylko wtedy, gdy nie otrzyma w terminie kluczy. Podstawą do roszczenia będzie też na przykład nieterminowe przeniesienie własności mieszkania.

A zatem na ostateczną wysokość rekompensaty wpłynie zarówno cena mieszkania, jak i wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie czy okres opóźnienia dewelopera w realizacji umowy.

Opóźnienie dewelopera – jak ubiegać się o rekompensatę?

Od dłuższego czasu czekasz na klucze do nowego mieszkania, jednak deweloper cały czas nie dotrzymał umowy? Nie masz już cierpliwości do kolejnych opóźnień, ale nie wiesz, w jaki sposób możesz ubiegać się o rekompensatę? Sprawdź, co powinieneś zrobić.

Znalezienie pomocy prawnej to podstawa

Przede wszystkim zacznij od znalezienia kancelarii, które oferuje pomoc takim osobom, jak Ty. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na dochodzenie roszczeń od dewelopera, więc warto znaleźć prawników, którzy mają już doświadczenie w tym zakresie. Dzięki pomocy prawnej zwiększysz swoje szanse na uzyskanie rekompensaty za opóźnienie deweloperskie.

Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Kiedy już znajdziesz kancelarię, która wzbudziła Twoje zaufanie, przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. Potrzebna będzie oczywiście umowa, którą podpisałeś w deweloperem, a także skan protokołu odbioru nieruchomości czy akt notarialny. W trakcie rozmowy z prawnikiem dowiesz się, co jeszcze będzie potrzebne.

Analiza dokumentów

To właśnie prawnik przeanalizuje Twoją umowę i określi, czy możesz ubiegać się o rekompensatę, a także stwierdzi, na jaką kwotę możesz liczyć. Dodatkowo prawnik będzie musiał sprawdzić, czy do opóźnień doszło z winy dewelopera.

Wejście na drogę prawną może być najlepszym sposobem na uzyskanie rekompensaty

Choć ubieganie się o rekompensatę za opóźnienie deweloperskie nie jest jeszcze popularne, coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie. W przypadku wielomiesięcznych opóźnień nabywca musi pokryć wiele dodatkowych kosztów, co naraża go na spore straty finansowe. Biorąc pod uwagę, że przepisy pozwalają na uzyskanie takiej rekompensaty, z pewnością warto to rozważyć. Z całą pewnością warto wykorzystać zmianę przepisów, która miała miejsce na początku lipca 2022 roku, a która w istotny sposób wpłynęła na sytuację nabywców.

Dotyczy to w szczególności art. 39 OchrNabDFGU, zmieniającego w kluczowy i pozytywny dla kupujących sposób podobny przepis z poprzedniej ustawy.

Co ważne, podczas konsultacji prawnej może okazać się, że skutecznym sposobem na uzyskanie rekompensaty od dewelopera będzie wysłanie do niego specjalnego wezwania. Jeżeli deweloper nie zdecyduje się na wypłacenie takiej rekompensaty, najlepszym sposobem na jej uzyskanie będzie wejście na drogę sądową. Oczywiście i tutaj konieczne będzie skorzystanie z pomocy prawnej, ponieważ to właśnie doświadczony prawnik zadba o to, abyś uzyskał rekompensatę za opóźnienie deweloperskie.

Opóźnienia deweloperskie a COVID-19

Na koniec warto wspomnieć o tym, jaka jest szansa na uzyskanie roszczenia od dewelopera w kontekście pandemii COVID-19. Aby nabywca nieruchomości mógł ubiegać się o roszczenie, niezbędne jest wykazanie, że do opóźnień doszło z winy samego dewelopera. Co istotne, deweloper może bronić się, że opóźnienie nie wynika z jego winy, jednak to na nim spoczywa ciężar dowodu. A zatem nabywca mieszkania musi jedynie wykazać, że doszło do opóźnień, a dopiero później deweloper udowadnia, że nie jest to jego wina.

Innymi słowy, jeśli nabywca wykaże, że pojawiło się opóźnienie, a deweloper pozostanie bierny wobec tego zarzutu, powód (nabywca) nie ma obowiązku, aby wykazywać, że jest to wina dewelopera. Widać więc, że kwestia ta jest dość skomplikowana, co jest jeszcze jednym argumentem przemawiającym za tym, że profesjonalna pomoc prawna może być niezbędna w trakcie takiego postępowania.

Podsumowanie

Choć wiele osób traktuje opóźnienia deweloperskie jako coś najzupełniej normalnego, należy mieć świadomość, że istnieje możliwość ubiegania się o rekompensatę za tego typu opóźnienie. Kwoty, jakie można uzyskać, niejednokrotnie sięgają kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – w zależności od ceny mieszkania czy od okresu opóźnienia. Z pewnością więc warto zdecydować się na rozmowę z prawnikiem, który określi, jakie są szanse na uzyskanie tego typu rekompensaty.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl